Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/389

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 151 —

i det landets Råd hvarest Slottet var beläget, och då en afsättning var i fråga underrätta dem om de ordsaker hvarpå missnöjet grundades, men likväl ingen ting afgöra utan efter deras omdöme. Utan Rådets bifall, och till Rikets nytta, fick ingen ort afsöndras eller pantsättas, intet förbud utfärdas eller upphäfvas, intet krig begynnas, inga privilegier gifvas åt utländska städer. Inga skatter eller andra Rikets tillhörigheter skulle utföras. Hvad Norrige mist skulle Konungen bemöda sig om att återställa. Samma löfte gjordes de Svenska i anseende till Gottland och några andra afsöndrade orter. Allt hvad som händt under oenigheten skulle glömmas, och tvisten om Drottning Dorotheas morgongåfva anses såsom bilagd. Begick Konungen våldsamhet emot någon af sina undersåtare blef det hvar och ens skyldighet att föreställa honom det, och om föreställningen icke aktades, borde alla Rikenas inbyggare hjelpa till att afvärja