Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/393

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 155 —

Johan borde påföljande året, samma dag, infinna sig i Kalmar, då några af hvartdera Rikets Råd skulle afgöra det tvistiga, och bidraga till verkställigheten af denna förbindelse, hvilken då skulle besvärjas; och på det man så mycket mer kunde vara säker om dess uppfyllande, skulle Enkedrottningen och Konungens broder, Hertig Fredrik, genom sina sigills vidhängande likasom gå i borgen derföre.

Att de Stora i Sverige låtit införa allt det som borde fullkomna Aristocratien förklaras i sjelfva Recessen, der det säges: att de förra förbindelserna voro förbättrade efter Sveriges Rikes läglighet, nytta och gagn. Konungavärdigheten var också härigenom förvandlad till ett blott namn, folkets rättigheter alldeles förglömda, och

    som de här blifvit upptagne, för att bättre sätta läsaren i stånd att öfverse den till- tillväxt af makt som Rådet härigenom fick, utan att någon gräns var satt för denna maktens missbruk, eller någon motvigt att hindra dess vidare tilltagande.