Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/409

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 171 —

förläningar; man började att med mera alfvare tänka på Johans inkallande, och efter flere möten och öfverläggningar med de Danska, ingick Svenska Rådet, under Sturens frånvara, en särskilt förening hvari detta beslut stadfästades. Anledningarne hvarpå det grundades voro isynnerhet, det fortfarande kriget med Ryssland, och de afsigter som flere andra Furstar hade på Svenska Kronan[1], tillika med sjelfva Kalmare Recess, som borde uppfyllas. De yttrade likväl sin förmodan att Riksföreståndaren icke skulle skilja sig ifrån de

  1. Svenska thronledigheten gjorde att flere Furstar sökte skaffa sig ett parti innom Riket. Konung Johans bror, Hertig Fredrik, var en häribland; en annan skall hafva varit Ärkehertigen Maximilian af Österrike, son af Romerska Kejsaren Fredrik 3, eller, efter andra berättelser, någon son af Kejsar Maximilian. Dessa Herrars inflytande kunde likväl aldrig blifva farligt då ingen af dem genom vapen kunde understödja sina förslag, och det