Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/415

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 177 —

kom i krutkammaren på hans största skepp, hvarigenom han förlorade många redbarheter, och alla de handlingar hvarmed hans rättigheter skulle bevisas; och förmodeligen var det vid samma tillfälle de tvänne andra fartygen antändes, som likaledes brunno opp. Två skepp stötte. Det är icke troligt att Danska förlusten vid detta tillfälle varit större än vid Brunkebergs slag, ehuru det påstås af en samtida författare[1]; men betydelig måste den hafva varit, emedan Johan genast derefter for tillbaka till Köpenhamn, lemnande likväl några af sitt Råd i Rönneby, för att göra nya förslag. Efter fyra vickors dröjsmål anlände Riksföreståndaren med en styrka tillräcklig för sitt försvar, och de Danska infunno sig genast så snart

H 5
  1. I Rimkrönikan. Svenskarna ansågo dessa olyckor såsom ett Himmelens straff öfver Johan för sitt förbund med Ryssarna; Danskarna deremot trodde att de voro ett förebud till det påföljande kriget.