Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/469

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 231 —

Biskop i Odensee. Hertig Fredrik af Holstein, Hertigen af Meklenburg, jemte åtskilliga Riddare och Prelater voro tillstädes som medlare. Lybeck fordrade tillbaka sina förlorade skepp, tillika med en fri handel, och de privilegier Hanse-förbundet förut ägt i Dannemark; ingenting kunde förmå dess fullmäktige att inskränka dessa påstående och man var redan färdig att upphäfva mötet, då Legaten ändteligen lyckades att öfvertala de tvistande till en förlikning. Man lofvade att Hansestäderna skulle återfå sina privilegier, jemte en viss ersättning för sina förluster, och att Johan skulle betala en skuld, som hans far gjort hos några Köpmän i Lybeck. Sjelfva förbundo Städerna sig likväl icke till något annat, än att söka förmå de Svenska till undergifvenhet och till att lemna Drottningen sin frihet. Konungen var icke nöjd med dessa vilkor, och gjorde många svårigheter att betala penningarna; men