Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/479

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 241 —

derigenom likasom kalla hela Europa till vittne att han hade rätt, och tillika tvinga Hansestäderna att upphäfva alla sina förbindelser med Sverige, hvilket han hitintills förgäfves med vapen sökt att erhålla. Maximilian, smickrad af den ära han vann genom ett dylikt uppdrag, befallte Svenska folket att erkänna Johan för sin Konung eller förklara ordsakerna till sin olydnad, med hotelse att i annat fall behandla det såsom upproriskt. Denna stämning blef icke ens bevärdigad med något svar, och Kejsaren utfärdade derföre ett edikt, hvaruti han förklarade större delen af Svenska Rådet för fogelfritt, och förböd allt slags umgänge med de Svenska. Det hörer till kännedomen af dessa tiders okunnighet om förefallande händelser, att bland de personer öfver hvilka denna Riks-akt afsades räknades äfven Sten Sture, som nära tre år förut var död. Johan hade redan underrättat Norrskarna om den dom

Kalm. Un. Hist. Del. II.L