Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Företal.

alla biomständigheter, alla forskningar, som icke syfta till detta ändamål, och icke äro nödvändiga för händelsernas sammanhang, tjena då endast att visa häfdatecknarens lärdom eller att roa fornsökaren. Förolämpom derföre icke med lättsinnighetens namn denna naturliga böjelse att älska de bilder som verka på våra känslor; upphöjom icke till en öfverdrifven förtjenst denna tillgifvenhet för toma namnlängder, för tröttande beskrifningar, hvilkas ämnen äro utan nytta för hjertat och utan behag för inbillningen. Må vettenskaps-idkaren ostörd njuta de forskningar som öka hans kunskaper, men må han icke upphäfva sin enskilta smak till en regel för den allmänna. Icke vågar örtsamlaren att fördöma åkermannen som nedtrampar hans älsklingar då han skördar sina tegar, eller skulle han ens våga tadla den glada herdinnan, som till sin bröllops-krans hopflätar ängens skönaste blommor, utan att kasta en blick på de mossor som syslosätta hans uppmärksamhet.

Döljom icke att sagoskrifvaren äger ett tillfälle att verka på vår moraliska bildning, som med mera svårighet erbjuder sig åt

häfdatecknaren