Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Företal.

häfdatecknaren. Den förre kan skapa sina hjeltars handlingar efter de karakterer han sjelf gifvit dem; han kan hämta sina bilder ur de kretsar der han förvärfvat sin egen menniskjo-kännedom, han kan belöna dygderna eller straffa lasterna efter den strängaste rättvisa och på det mest intrycksfulla sätt. För historieskrifvaren är planen utstakad och driffjedrarna oftast förborgade; han måste således af händelsernas samband döma om de orsaker hvaraf de äro frambragte, och utleta sanningen ur sjelfva de motsägelser som oupphörligen möta; han måste ofta framställa brottslingen under det skimmer af ära som bortgömt hans samvetsqval, och följa den redlige genom missöden, för hvilka han endast funnit en tillflygt i grafven. Men han äger den tillfredsställelsen att göra rätt åt förtjensten och oskulden; han kan visa huru missgerningarna ofta bidragit att befordra det goda, huru de stridigaste afsigter verkat till samma ändamål, och huru tiden uppdagat de förbrytelser eller dygder som tycktes vara begrafna i den djupaste glömska;