Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Kap. I. Det nya århundradet.

Om de uppländska studentnationernas lif vid sekelskiftet och några årtionden framåt får man, tack vare landskapsprotokollen och öfriga handlingar, en synnerligen konkret och liffull före­ställning. Särskildt gäller detta Uplands nation, som vid denna tidpunkt synes ha lefvat ett friskt och rörligt lif, ehuru formerna här som annorstädes voro de gamla, seklernas arf.

Medlemsantalet i de uppländska nationerna framgår af följande tabell, som vi sammanställt efter uppgifter, hämtade i Upsala tidning för vårterminen 1800.

Af närvarande — frånvarande — och samtliga med­lemmar ägde:

  Närv. Frånv. Summa.
Uplands nation 42 10 52
Fjerdhundra » 16 11 27
Roslags » 16 8 24

Uplands nation hade den sällsporda lyckan att under den långa tiden af nära 30 år äga en och samma inspektor, teologie professorn och domprosten Johan Winbom, som mellan åren 1797—1826 med varmt nit och intresse ledde nationens öden. Sällan eller aldrig saknades Winbom vid något af nationens landskap och öfriga