Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Tag til 1 Crona Cron Gul 2 Lod Antimonium, till renste Guld 3 Lod Antimonium, sättes i en Degel at smälta blåses med Blåsbelgen/ när det är smält sättes Gullet i Dageln då det straxt smeltes/ och står än något litet/ sedan giutes det uthi Giut Puklan som är något litet warm och smor med Fett eller Wax/ då klappas åfwan på Giutpuklan med Trähamamre länge/ ty det swalnar långsamt sedan slås ur Puklan Guldet/ som har satt sig neder i båtten och Spitsen och kallas Kungen/ hwilken slås af med spitsig Hamamr/ han giöms.

Det andra Antimonium sätter åter i Degeln smältes och giutes i Puklan som för/ Kungen tages åter/ men Antimonium lägges åter i Degeln/ smältes och giutes uth som förr.

Den Kungen tages och lägges med de andra twå til sammans uthi en wid och flakkot Degel settes i Elden för blåsbalgen at det smeltes/ då tas de öfra Kåhlen bårt och det Antimonium som än är hoos Gullet måste med en liten Hand Pust bårt blåsas/ då det reduceras i rök och bort far.

Enär det nu intet merwil såt qwikt som