Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

5

hastigt smältes/ eliest bräns det bort/ och när der är smelt/ röres det om med Jerntråd/ då tages ut Prof med en liten De­gel at giutas uti ett litet Ingöte/ hwilket sedan slås tunt/ ut glödgas skaffes rent/ och proberas uti en prober-Ugn/ at se om det håller sitt rätta Prof eller ey hwar efter det justeras.

Sedan röres det i Degeln wäl om och giutes uth (om det skall bli Ringar/ Kedar eller Knappar/ och intet är mycket Sölfwer) uti ett wamrt med fett smort ingöte/ låter det bli något kalt at det intet mer rött är då läskas det i Watten/ och tårkas op/ om det något oslätt är därest det i göts/ då filas det wäl bårt/ slås öfwer kalt med banen aff Hammarn/ sedan glödgas det då blir det först brunt sedan något rödare/ det är nog/ men om det blir röt som Kålen/ måste det ingalunda slås/ ty det går sönder/ man slår det första gången med banen/ åter glödgas och slås med Pennen/ sedan slått med ba­nen/ åter glödgas och slås till des det blir lagom.

Will man göra Ringar slås det sma­lare än en Gåse-penna/ glödgas sedan slås