Sida:Världens förenade stater.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

24

dylikt förr — och det onda och klentrogna släktet vill aldrig tro, förr än det ser tecknet. Miljoner ha lättsinnigt tänkt, att inget sådant världskrig var möjligt, andra miljoner ha trott på det som en lättvindig fast betydelsefull sak, som väl var värd offret. — — — Men nu måtte väl tecknet vara här?

Kan det väl ges ett tydligare tecken än detta förfärliga krig mellan 7 à 800 miljoner, där redan förlusterna kunna räknas i flera miljoner döda och sårade och i miljarder ödelagda värden? Det är ju förluster så meningslöst stora, att ingen seger nu längre kan bli nog stor för att kriget skulle kunna medföra för någon av de deltagande något som kan uppväga förlusterna. Det se vi redan nu — och ännu mera skall det bli fallet när kriget har rasat ett år till. Och tecknet ha nu alla människor fått, icke bara de stridande.

För första gången i världshistorien träffar nämligen kriget alla människor på en gång. Det träffar icke bara dem som direkt föra krig, d. v. s. 7/8 av Europa, halva Asien, hela Afrika, hela Australien och en god del av Amerika. Det träffar också dem, som icke äro direkt med i kriget, det träffar alla neutrala. Holland och Schweiz äro fullt mobiliserade, de sista Balkanstaterna stå färdiga, och vi i Norden måste hålla våra kostbara neutralitetsvärn. Samtidigt är det dyrtid i Asien och Amerika, såväl som i Europa, själva Förenta Staterna har måst utskriva extra krigskatter och står själv ständigt inför kriget. Överallt är det osäkert och kristid, handelns jämna förlopp lamslås, neutrala fartyg gå till bottnen — bara i Norge är förlusten redan mer än