Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/142

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

därstädes, bliva obemärkta av mrs Bute Crawley. Mrs Bute, som visste hur länge oxsteken räckte i herrgården; hur många linnen hade varit med i stortvätten; hur många persikor funnos på södra väggen; hur många gånger hennes nåd tog in, då hon var sjuk — ty sådana saker äro av utomordentligt intresse för vissa personer på landet — mrs Bute, säger jag, kunde icke förbigå guvernanten på herrgården utan att göra alla möjliga frågor rörande hennes historia och karaktär. Tjänarna i prästgården och på herrgården levde alltid i bästa samförstånd med varandra. Det fanns alltid i den förras kök ett gott glas öl åt folket på den senares, vars dricka vanligen var mycket klent — och pastorskan visste också precis hur mycket malt som gick åt till varje tunna av herrgårdsdrickat — släktskapsband funnos mellan herrgårdens och prästgårdens tjänare, likaväl som mellan deras herrskap, och genom dessa kanaler erfor vardera familjen mycket noga vad den andra gjorde. Detta gäller i förbigående sagt såsom en allmän anmärkning. Då du och din bror äro vänner, är hans görande och låtande dig likgiltigt, men när ni ha grälat, känner du noga till allt vad som händer och sker hos honom, som om du vore en spion på honom.

Rebecka började mycket snart efter sin ankomst att intaga en regelbunden plats i fru pastorskans bulletin från herrgården. Denna lydde så här: — Svarta suggan har blivit slaktad — vägde så och så mycket — skinkorna insaltade — sylta och svinfötter till middagen. Mr Cramp från Mudbury kom över till sir Fox för att tala om John Blackmores insättande i häkte — mr Fox håller bön och bibelförklaring (med namnen på alla dem som övervoro andaktsstunden) — mylady som vanligt — fröknarna hos guvernanten.

Därefter började det att rapporteras, att den nya guvernanten förstod sig mycket bra på förvaltningen — sir Fox tyckte mycket om henne — mr Crawley gjorde detsamma och läste religiösa avhandlingar för henne.


134