Sida:Värmlands regementes historia II Personalhistoria.pdf/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
7
REGEMENTETS OMBILDNING.

Regementets volontärer hafva för sin utbildning blifvit sända åt olika håll, först till Gefle, sedan till Stockholm, därefter till Västerås och slutligen från 1909 på hösten till Falun.[1] Ända till sist nämnda år ingingo de i en fördelningens sammanblandade volontärskola, sedermera hafva de bildat ett eller två kompanier för sig. Från de olika skolorna hafva de alltid hemfört omdömet om duglighet och godt uppförande.

Ändringarna. med afseende på befälet inskränkte sig till nytillkomsten af tre subalternofficersbeställningar, en i hvarje löneklass, och

  1. Vintern 1908S—1909 sändes 10 man till Norrbottens regemente.