Sida:Värmlands regementes historia II Personalhistoria.pdf/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
9
REGEMENTETS OMBILDNING.

Vid truppsammandragning fördelades de efter behofvet på olika kompanier, företrädesvis inom vederbörliga bataljoner.

Den 1 januari 1909 skedde regementets omdelning i tolf kompanier, hvarvid den nu häfdvunna indelningen under regementsöfningarna blef bestående. De indelta kompanierna lämnades orubbade och fingo behålla sina namn, för den tid de skulle innehålla indelt personal. De voro numera Lif-, 2. (Grums), 4. (Näs), 5. (Jösse), 6. (Nordmarks), 8. (Gillbergs), 9. (Alsters) och 11. (Älfdals). 3., 7., 10. och 12. kompanierna nybildades. Volontärpersonalen fördelades lika på alla kompanierna med 21 på hvarje, undantagandes tre kompanier, som fingo endast 20