Sida:Värmlands regementes historia II Personalhistoria.pdf/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
17
ÖFNINGAR OCH TJÄNSTGÖRING.

del, sjukpaviljongen. Några mindre byggnader för olika ändamål dölja sig bakom bergsluttningen.

Det är att motse, att regementets förråd och expeditioner skola flytta in i den nya kasernen på hösten 1912, att volvntärutbildningen samtidigt skall kunna börja där, och att den i april 1913 inryckande beväringsklassen skall blifva förlagd till kasernen, där regementet sålunda får sitt hemvist.


Öfningar och tjänstgöring.

I regementshistorien äro, sid. 394, omnämnda de förändringar, som öfningarna undergingo med anledning af 1901 års härordnings trädande i kraft. Alla småmöten hade redan förut försvunnit, och öfningarna på mötesplatsen utgjordes nu mera endast af beväringsrekrytskolan och regementsöfningarna.

Beväringsrekrytskolan pågick under de sex öfvergångsåren 1902—1907 under 112 dagar eller 16 veckor med början omkring den 1 maj och afslutning före sista veckan af augusti. Indelningen var på sex kompanier med udda nummer från 1 till 11, och ansågs hvarje kompani motsvara två af regementets tolf kompanier. Några kaptener och fan-

2—102836. Värmlands reg:tes historia.