Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
150
Kap. II. Hedna-kult.

Skatelöf. Denna hög, som hos Erik Dahlberg finnes aftecknad under namn af Harald Hildetands grafhög, beskrifves af P. Rudbeck sålunda, att »der är först en trind stenmur, som är 60 steg ikring. Emellan hvarje 4 eller 5 steg är en stor sten, och emellan de stora stenarne små stenar lagde; och är åter en

Hög med blotsten i Frulund vid Skatelöf. Efter gr. Dahlbergs ritning.

stor sten med fem uthuggna hål uti»: Således enligt Rudbecks beskrifning en enkel stensättning, men enligt Dahlbergs ritning en hög, med stensättning, och enligt båda, inom stenringen en blothäll med sina karakteristiska små håligheter. Vi kunna då, vid en allmän jemförelse, icke gerna tveka om rätta beskaffenheten af Wärends berömdaste fornvård, den 68 fot höga och 400 fot vida Inglinge-hög eller Kongshögen vid Ingelstad. Denna hög, som väl måste anses tillhöra hedendomens yngsta skede i Wärend, har antagligen varit en blothög, eller åtminstone använd såsom sådan, likasom han, efter hedniskt skick, bevisligen varit ända in på 1500-talet brukad såsom