Småplock på vers/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Lutspelaren
Småplock på vers
av Elias Sehlstedt

Lefnadsöden eller Den enda sällheten
Till Rektor D***  →


[ 94 ]

LEFNADSÖDEN eller DEN ENDA SÄLLHETEN.
A.

Är det ej skönt ändå att vara ung?
Hvart helst man ser, ser man blott solar glimma!

B.

Jag vet just ej, ty öfver törnsådd ljung
Min bana gick från lifvets första timma.

A.

Är det ej skönt att vara gift likväl,
Är det ej just att lifvets nektar smaka?

B.

Jag vet just ej, om det kan smaka väl
Att få på ryggen af sin ömma maka.

A.

Är det ej skönt att vara rik? Man får
Allt hvad man vill och mången omsorg slipper!

B.

Som rik i år, jag fruktar, nästa år,
Få åt min hustru tigga mat och — nipper.

[ 95 ]

A.

Ges då af sällhet ej en enda sort,
Som ödets gunst dig vänligt öfverlåter?

B.

Blott den, att hemma bli — då frun far bort,
Och rymma huset — då hon kommer åter.