Småplock på vers/66

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Vid Bålen
Småplock på vers
av Elias Sehlstedt

Ungdomen
Den olycklige vandrarens sång  →


[ 133 ]

UNGDOMEN.
Alla åldrar ega sina kransar,
Olikt skiftande i färg och glans,
Skönast dock kring lifvets majstång dansar
Ungdomen med hoppets rosenkrans.

Inga sorger vill dess sinne ana,
Idel rosor växa för dess fot,
Glad hon vandrar ögonblickets bana,
Glad hon går sin framtidslott emot.

Bjuder lifvet benne än en smärta,
Smälts den; som af soln en vårdagsis,
Och i känslan af sitt rena hjerta
Dansar hon i hoppets paradis.

Sköna ungdom! lifvets blomsterdagar,
Minnets fröjd i mannaålderns tvång!
Jag är lycklig, äfven när jag klagar,
Då jag mins, alt jag dig egt en gång!