Sotarens Morgonsång

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Adjunkten på landet
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 1
av Elias Sehlstedt

Sotarens Morgonsång
Balen  →


[ 41 ]

Sotarens Morgonsång.


 Högt på skorstens-murn
 Sitter jag och ser,
 Huru all naturn
 Blomsterkransad ler.
Klar är himlen, morgonfrisk, och jorden
Är en härlig blomster-tafla vorden.

 Öfver land och haf
 O! hur doftar skön
 Andedrägten af
 Blomstrens morgonbön!

[ 42 ]

Solen vaknar, och dess öga skiner
Genom Thetis blåa säng-gardiner.

 Men ur hafvets natt
 Syns han redan gå:
 Dagens konung satt
 Gyllne kronan på.
Östern hviftar med sin röda fana;
Lifvets urverk går sin gamla bana.

 Mörk min bana var,
 Såsom grafven är;
 Men till ljus den bar,
 Såsom grafven bär.
O! det är som, väckt ur dödens lunder,
Genom öppna skyn jag såg Guds under.

 Fader, du som ser
 Till ett hjerta rördt,
 Hör den bön jag ber,
 Som du hittills hört!
För den minste ibland jordens söner
Stängs din himmel ej, du hör hans böner.

 Fader! hör mig då!
 Med min ringa lott
 Lär mig nöjd att gå,
 Som jag hittills gått.
Är jag nöjd; hvad du ej ger deröfver,
Ger du säkert hvad mitt lif behöfver.