Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök
Menade du: bibel galen
 • upplyst despot och av andra som en sorts Wikipedia-motsvarighet till Bill Gates. Men bortsett från betraktares olika syn på Wales, finns det ett par konflikter
  2 kbyte (12 427 ord) - 9 mars 2010 kl. 16.40
 • Chertsey, Bill, hvad?» sade juden halfhögt och ryckte sin stol närmare honom. »Ja, hvad är det med den?» »Å, ni vet mycket väl hvad jag menar, Bill», sade
  338 byte (2 519 ord) - 12 november 2015 kl. 00.23
 • kom. »Den slog åtta, Bill!» sade Nancy, då klockan upphört att slå. »Tror du inte, att jag har öron att höra med?» brummade Bill. »Jag undrar om de också
  338 byte (2 400 ord) - 12 november 2015 kl. 00.22
 • kallade sedan på en droska och lät kusken köra till närheten af den gata, där Bill Sikes bodde. Den sista biten gick han. »Hm», mumlade han i det han gick
  341 byte (2 381 ord) - 12 november 2015 kl. 00.28
 • ton, [ 100 ]som väckte hans oro, att han samma kväll skulle flyttas till Bill Sikes’ bostad. »För att... för att stanna där?» frågade Oliver ängsligt.
  322 byte (2 449 ord) - 12 november 2015 kl. 00.24
 • när min tid kommer.» »Godt, godt, Bill Sikes», mumlade juden ödmjukt. »Ni är visst vid dåligt lynne i dag, Bill?» »Ja kanske», svarade Sikes. »Jag antar
  339 byte (2 724 ord) - 12 november 2015 kl. 00.20
 • som mumlade något. »Hör du?» ropade sedan samma röst som först talat. »Bill Sikes är utanför, och det är ingen, som tar emot honom! Är du vaken än, eller
  307 byte (1 964 ord) - 12 november 2015 kl. 00.25
 • känt sig lättad redan genom detta lilla medgifvande. »Nu är ni er lik igen, Bill!» Och han dristade sig till att klappa honom på axeln. »Bort med den där
  307 byte (2 159 ord) - 12 november 2015 kl. 00.41
 • Poes dikt ’The Bells”? Den börjar...” Han avbröt mig i sin tur — ”Bills, bills, bills”, reciterade han. ”Du har rätt, erkände jag. ”Jag har glömt att jag
  45 kbyte (7 362 ord) - 7 maj 2010 kl. 11.52
 • text hade stort inflytande vid författandet av USA:s författning och the Bill of Rights. Faktum är, att den har haft inflytande över konstitutionens utformning
  25 kbyte (4 062 ord) - 15 augusti 2010 kl. 18.59
 • [ 196 ]Hon ryckte till och satte händerna för ögonen. »På ganska många saker, Bill», sade hon. »Men det är det samma...» Den ton af forcerad munterhet, hvarmed
  325 byte (3 630 ord) - 12 november 2015 kl. 00.38
 • därpå lämnade han sin kappa till klockaren och gick sina färde igen. »Seså, Bill», sade Sowerberry till dödgräfvaren, »kasta nu igen grafven.» Det gick i
  340 byte (3 240 ord) - 12 november 2015 kl. 00.15
 • af en uppst. kant omgifvet bord. biljett', fr., litet bref; inträdeskort. bill, lagförsl. i eng. parlamentet och i Förent. st:s kongress. Billaud-Varenne
  337 byte (45 329 ord) - 8 januari 2010 kl. 12.45
 • The Council for the Preservation of Rural England och en Rural Amenities Bill, ett förslag till landskapsskyddslag. som framlades två. år i rad av Sir
  683 byte (5 623 ord) - 11 augusti 2012 kl. 19.07
 • Maas, 36,146 inv. Fästn., fabr., hst. i holl. prov. Limburg. mabille, (-bill'), i Paris trädgård [ 538 ]m. danslokal; upphörde på 1880-talet. Mabillon
  353 byte (28 064 ord) - 18 januari 2010 kl. 20.21
 • ganska lätt verkställbar. Underhuset skulle endast behöfva besluta, att en Bill, som passerade uti detsamma, trenne sessioner efter hvarandra, skulle äga
  537 byte (10 446 ord) - 8 april 2011 kl. 01.05
 • instämmer däri med tilläggning, at den är förträfflig en månad före leken. I Billa-ån i Holstein fås de läckraste gäddor: Schonefeld. I Tyskland, Holland,
  242 byte (13 493 ord) - 6 april 2015 kl. 14.37