Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök
 • Hans Adolph Brorson (1694–1764), biskop i Ribe i Danmark och psalmförfattare. Yngre bror till Niels Brorson. På Wikipedia finns en artikel om Hans Adolph
  487 byte (50 ord) - 9 juni 2014 kl. 14.45
 • [ 7 ] Kriget med Danmark var i många hänseenden den för riket mest tryckande bördan. Fienden, mägtig och väl anförd, hade redan inträngt uti landet,
  244 byte (4 713 ord) - 3 juni 2011 kl. 21.37
 • Stockholm. — Assiniboia. Kap. 10: Nya Stockholm. — Nya Finland. — Nya Danmark. — Calgary. — Red Deer. — Alberta. Kap. 11: Wetaskiwin. — Ett svenskt
  2 kbyte (13 ord) - 18 februari 2015 kl. 23.32
 • Sverige) I 60, 71. Fredrik II af Danmark (1534–1588, kung av Danmark och Norge) IV 28, 29. Fredrik VI (1768–1839, kung av Danmark) VII 48, 191. Fredrik Vilhelm
  14 kbyte (1 072 ord) - 12 november 2014 kl. 21.54
 • juni 1898. Född i Christianshavn i Danmark den 24 febr. 1862. Fadern, Niels Peter Adamsen, var skådespelare i Danmark, men kom sedan till Stockholm, där
  285 byte (797 ord) - 1 maj 2014 kl. 14.57
 • Bentzon-Gyllich. K. T:ne 1 juli 1881—30 juni 1883. Född i Fredriksborgs slott i Danmark den 3 sept. 1847 (föräldrarna voro ståthållaren på nämnda slott, kaptenen
  277 byte (355 ord) - 1 maj 2014 kl. 20.47
 • Holland 125. Frankrike 127. Spanien 132. Portugal 133. England 137. Danmark 142. Utrikes magter i allmänhet 144. 13. Om Drottning Kristinas stats-förvaltning
  298 byte (60 ord) - 3 juni 2011 kl. 21.23
 • —  —  —  —  Inga synnerliga tidningar har jag att gifva denna gången. I Danmark är det förut kändt, att missnöjet med regeringen är ganska stort. Det omtalas
  184 byte (161 ord) - 13 maj 2016 kl. 11.16
 • Intet nytt har jag att berätta. Prins Kristian var ännu icke kommen till Danmark den 30 oktober. Det sades, att han ämnade bebo Fredensborgs slott hos sin
  185 byte (115 ord) - 21 maj 2016 kl. 14.27
 • Nordamerikas Förenta stater 18. Preussen 19. Bayern 20. Würtemberg 20. Baden, Sachsen, Schweiziska edsförbundet 21. Sverige, Norge och Danmark 21.
  443 byte (33 ord) - 4 oktober 2012 kl. 00.32
 • hade han, Men från dessa nu han rymde, Med Elvira Madigan. Så till Danmark styrdes färden Men den tog ett sorgligt slut, Ty långt ut i vida världen
  5 kbyte (700 ord) - 26 maj 2016 kl. 22.33
 • märkvärdigt har jag ifrån denna orten att berätta eders majestät. Uti Danmark skall regera ett slags hemskhet öfver hvad där i landet kan hända. Flera
  184 byte (181 ord) - 14 maj 2016 kl. 14.47
 • Musikaliska Akademien. Under åren 1855 och 1856 gjorde hon en konstresa i Danmark och Tyskland och lät med stor framgång höra sig i Köpenhamn, Hamburg, Berlin
  271 byte (1 444 ord) - 14 april 2012 kl. 18.53
 • förra månaden med Danmark ingångna vapenhvilan ingaf förhoppningar om slutlig fred, för hvilken grundvalen skulle vara, att Danmark till Sverige afstode
  192 byte (14 229 ord) - 25 maj 2016 kl. 08.34
 • beskyllningar mot hans i Danmark varande ovänner och i synnerhet mot konung Fredrik. För Kristina framställde han flere förslag till Danmarks eröfrande och gaf
  222 byte (3 995 ord) - 3 oktober 2013 kl. 23.29
 • utmärkta och i evangeliska tron ståndaktiga konung Kristian den fjerde i Danmark. Borgerskap och bönder voro alldeles uttröttade genom krigsgerder och utskrifningar
  194 byte (556 ord) - 3 juni 2011 kl. 21.37
 • icke blott inom de lägsta utan äfven de allra högsta samhällsklasserna i Danmark, kan man få en föreställning genom några samtida skildringar. I det liktal
  398 byte (2 176 ord) - 20 februari 2014 kl. 15.46
 • Mecklenburg; med undantag blott af Kurland, Samogitien och westpreussen. Från Danmark hade drottning Kristina två friare; [ 65 ]först prins Ulrik, Kristian den
  220 byte (969 ord) - 17 september 2013 kl. 22.31
 • teaterverksamhet med eget sällskap i landsorten, hvarefter hon återvände till Danmark, blef gift i Köpenhamn med borstfabrikanten John Bosse och drog sig tillbaka
  268 byte (463 ord) - 19 april 2014 kl. 20.54
 • år var med »Nya svenska damkvartetten», med hvilken hon bereste Norge, Danmark, Tyskland och Belgien. År 1875 blef hon åter inskrifven vid konservatoriet
  260 byte (389 ord) - 29 april 2014 kl. 20.49

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)