Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök
 • (kēks), se käx. cake-walk (kek wåk), eng; »kakpromenad». am. dans fr. Florida, utbildad af negrerna. Cakīle Tournef, Cruciferæ, strandsenap, kustväxt
  352 byte (20 911 ord) - 10 januari 2010 kl. 20.38
 • till Nord-Amerika 91; musiklärare, plantage-egare o. trädgårdsodlare i Florida. Gift 98 m. Gertye Brennan, f. 82. — Barn: Mabel, f. 99; Emma, f. 01. 6941
  155 byte (2 563 ord) - 11 augusti 2013 kl. 10.51
 • Mexicanska viken, vik af Atlanten vid Amerikas ostkust mel. Mexico o. Florida. Utgångspkt för Golfströmmen. Mexico (mech'i-), 1) Republik i s. del. af
  353 byte (28 064 ord) - 18 januari 2010 kl. 20.21
 • inv. Hst. P. v. P.-fl., 61,851 inv. Pensacōla, hamnst. i nordam. staten Florida, 17,747 inv. pensé, fr., se Viola. pension (pangschōn), fr., uppfostringsanstalt;
  353 byte (26 387 ord) - 19 januari 2010 kl. 11.17
 • Georgia (dschårdscha), en af Nord-Amer. förent. stat., vid Atlant, o. mel. Florida och Syd-Carolina, 153.933 kv.km., 2,216,331 inv. Floder: Savannah, Altamaha
  352 byte (22 655 ord) - 16 januari 2010 kl. 10.30
 • 000 inv. Salt, vin. Seward (sjûörd), Will. Henry, amer. statsm., f. 1801 Florida, 38/42 guv. i N. York, motstånd, till slafveriet, 61 utr.-min., svårt sårad
  352 byte (35 010 ord) - 19 januari 2010 kl. 21.02
 • ett mycket lärorikt exempel af detta slag. Han frågade några farmers i Florida, hvaraf det kom, att alla deras svin voro svarta, och fick derpå till svar
  2 kbyte (11 667 ord) - 26 januari 2016 kl. 10.15
 • för första gången, från San Diego i Kalifornien till St. Petersburg i Florida. Den första tiden styrdes WMF, som Wikimedia Foundation ofta kallas internt
  2 kbyte (12 427 ord) - 9 mars 2010 kl. 16.40
 • Fjärilar, härmande 357. Flintredskap, bevisande menniskans ålder 14. Florida, svin 9. Flygt, huru förmågan förvärfts 157. Flyschformation, saknande
  1 kbyte (1 ord) - 26 januari 2016 kl. 10.14
 • gardinlist. Bahamā-öarna, sp. Lucayos, a-merik. ögrupp i Atlanten, mel. Florida o. Haiti. 11,415 kv.km. [ 66 ]55,190 inv. 20 större, 630 mindre öar, upptäckta
  337 byte (45 329 ord) - 8 januari 2010 kl. 12.45
 • slutet av 2007, var att flytta stiftelsens säte från St. Petersburg i Florida till San Francisco i Kalifornien. Det var en så uppenbar sak att göra.
  2 kbyte (8 869 ord) - 9 mars 2010 kl. 17.08
 • som visar blott det ringaste spår af svart. Vi hafva förut sett, att i Florida färgen på svinen, som äta en viss rot, bestämmer öfver deras lif och död
  3 kbyte (21 013 ord) - 26 januari 2016 kl. 10.14
 • äfven underrättelser från Mobile, enligt hvilka två tropp-afdelningar i Florida blifvit nedgjorde af Seminol-Indianerne, så att, af 112 man, endast 3 kommo
  535 byte (10 765 ord) - 7 december 2010 kl. 11.18
 • Hjortsberg. Jeannette Wässelius däremot var ypperlig såsom den ondsinta fru Floridor och sjöng sin aria di bravura med mycken applomb, förträffligt ackompagnerad
  316 byte (32 736 ord) - 20 februari 2014 kl. 15.19
 • antal“. Vidare säger hr G. Taylor i afseende på Quiscalus major, att det i Florida fanns “ganska få honor i förhållande till hanar,“ hvaremot i Honduras motsatsen
  4 kbyte (21 486 ord) - 14 juli 2011 kl. 18.45
 • smakade likt Hvitling. 12. Catus, Bagre, har tämligen godt kött. En Bagre i Florida är förträfflig: Hawkins. Josselyn skrifver at Silurus Catus är excellent
  242 byte (13 493 ord) - 6 april 2015 kl. 14.37
 • en läcker mat för Georgianerne och Tatarerne på Caucasus. Act. Petr. I Florida finnes en liten varietet af Stenget, som räknas af alla för det läckraste
  248 byte (85 125 ord) - 6 april 2015 kl. 14.28
 • är födande, kan nog ses af det Hawkins berättar om en del Indianer på Florida tracten, huru de årligen flytta til de ställen där den i mängd vankar,
  368 byte (89 789 ord) - 6 april 2015 kl. 13.23