Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök
 • naturf., f. 1814, 58 chef för geol. byrån i Sthm, d. 69. Skr. i mineralogi, kemi o. is. Sveriges geologi. — Hans son 4) Edv., geol., f. 1840, sed. 70 vid
  338 byte (15 084 ord) - 12 januari 2010 kl. 22.13
 • följ. vattensystem: 1) Kemi älfs o. Enare träsks, hvilkas centra äro Enare sjö (gm fl. Patsjoki uti. i Ishaf.) o. Kemi träsk (gm Kemi älf uti. i Bottn. vik
  352 byte (32 678 ord) - 14 januari 2010 kl. 10.52
 • ​ Johann Georg Gmelin, se bref. 197 not. 7. År 1749 lemnade han Ryssland och blef professor i medicin, botanik och kemi vid universitetet i Tübingen.
  479 byte (217 ord) - 8 juli 2013 kl. 23.34
 • han flitigt sina teoretiska kunskaper genom privatstudier, synnerligast, i kemi, och arbetade under större delen af åren 1854 och 1855 på professor Mosanders
  243 byte (612 ord) - 30 juni 2010 kl. 08.12
 • Upsala ända till 1776, för att dels sluta sin akademiska kurs, dels studera kemi, öfva sig i kopparstickarekonsten och fullborda sina ritningar. År 1778 anförtroddes
  237 byte (624 ord) - 30 juni 2010 kl. 05.08
 • 8.10: Matematik på nytt. (11) 8.30: Företagsekonomi. (10) 9.00: Kemi. (7) 9.30: Psykologi. (6) 10.00-11.00: Finskspråkiga program. Nyheter. Nyhetsmosaik
  1 kbyte (114 ord) - 18 oktober 2014 kl. 13.13
 • A. Thom., fr. kem., f. 1813 Paris; har gjort sig förtjänt om den organ. kemien. Cailliaud (kajå), Fréd., fr. afrikaresande, f. 1787 Nantes, d. där 69.
  352 byte (20 911 ord) - 10 januari 2010 kl. 20.38
 • Fl. 344 är en ört som jag icke sett i Sverige växa vilt sedan jag var i Kemi, förrän jag kom hit till Nybygge vång. Caulis ramosus, pedalis, articulatus
  6 kbyte (879 ord) - 1 oktober 2006 kl. 18.03
 • lärjunge. Gudabilder. Af hans verk intet kvar. alkemī, 1) till 17:e årh. = kemi 2) konsten att förvandla oädla metaller till ädla. Denna konst erhöll sitt
  305 byte (28 362 ord) - 8 januari 2010 kl. 12.57
 • ty. kem., prof. i Bonn, f. 1829 Darmstadt, d. 96 Bonn. Skr. ang. organ. kemi, s. han gaf en ny riktn. Kelāt, hst. i Belutschistan, 8,000 inv. Keller,
  353 byte (27 605 ord) - 16 januari 2010 kl. 20.25
 • för Lactantius, Hieronymus och aldramest för Gregorius Nazianzenus. Äfven kemi, stjern- och myntkunskap roade henne mycket, och icke sällan reste hon till
  218 byte (1 889 ord) - 16 september 2013 kl. 12.42
 • Lars Fredr., kem., min., f. 1805, 52/74 prof. i kemi i Upps., d. 78. Värdefulla arb. i org. o. oorg. kemi m. m. Svanen, astron., se Cygnus. Swansea (swånn'si)
  352 byte (35 010 ord) - 19 januari 2010 kl. 21.02
 • fakulteten och skulle secundus medicus föreläsa fysik, anatomi, botanik och kemi, men så småningom försvann fysiken även till namnet. Visserligen fanns en
  317 byte (4 555 ord) - 13 juli 2012 kl. 15.47
 • fruktbara jordens svarta färg fick landet sitt namn, ty Egyptierne kallade det Kemi d. ä. det svarta landet, i motsats till Toschr d. ä. det röda landet, öknen
  487 byte (2 215 ord) - 14 juni 2010 kl. 17.17
 • hava fysikens metoder inträngt på ett nytt område, nämligen kemiens, och den fysikaliska kemien har fötts. Den är ännu mycket ung, men visar redan att den
  37 kbyte (5 612 ord) - 7 maj 2010 kl. 12.24
 • Hans son 2) Johan, kem. o. fys., f. 1760 Åbo, e. o. prof. i Åbo 85, prof. i kemi där 98/22, d. 52. Skr.: De theoria caloris corporum speciflci (92; i Uppsala
  352 byte (22 655 ord) - 16 januari 2010 kl. 10.30
 • meningar af egen uppfinning. Bland vetenskaperna älskade hon mycket matematik, kemi och astronomi. Hon kunde tillbringa hela dagar vid smältugnen, hela nätter
  200 byte (2 284 ord) - 6 juli 2016 kl. 19.43
 • förruttnelseprocesser. Starkt sur, frätande vätska, lösl. i vatten. Användes i medicinen, kemien o. tekniken. Ätran, å i Västergötld o. Hälld, utf. vid Falkenberg i Kattegatt
  359 byte (768 ord) - 22 januari 2010 kl. 11.56
 • prof. i Upps., d. 84 Medevi. Förtjänstfull mineral., grundl. af analyt. kemien. Skr.: Opuscula physica et chem., m. m. — 2) Karl Joh., förf., f. 1817 Visby
  337 byte (45 329 ord) - 8 januari 2010 kl. 12.45
 • befattning utnämnt och efter hvarandra begagnat ej mindre än nio serskilda män. Kemi, Fysik, Ört-, Jord- och Stiernkunskap stodo i allmänhet på samma punkt som
  214 byte (2 493 ord) - 19 april 2016 kl. 21.02

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)