Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök
Menade du: lagting
 • Magnus Brynolf Malmstedt 1724–1798. Professor i latin i Uppsala. Stödde den herrnhutiska rörelsen och författade eller översatte andliga sånger för Sions
  819 byte (82 ord) - 9 oktober 2015 kl. 10.25
 • (Ein' feste Burg ist unser Gott) Kom, Skaparande, Herre god Översättning latin av Hrabanus Maurus' Veni Creator Spiritus från 800-talet till tyska Komm
  2 kbyte (171 ord) - 17 juli 2014 kl. 01.32
 • Jag läsa vill, men med små söta vingar Hon skymmer bort hvart ord i min latin. Så ser jag bilden dagen om och natten; Men, ack! en mur är oss emellan
  269 byte (92 ord) - 27 maj 2011 kl. 23.15
 • fin, och han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin. Och hans lie går skarp i er nyodlings gull, och han fröjdas som I, när
  1 kbyte (168 ord) - 3 juni 2012 kl. 17.29
 • Hans kall är tungt på många vis, Och det stundom är så svårt att plugga Latin i mammas lilla gris, Som att få guds-ord i en sugga. En informator, kära
  397 byte (165 ord) - 7 maj 2015 kl. 15.52
 • och fromma (5v) (1819 nr 204) 145. Ett barn är födt i Bethlehem (10v) + latin "Puer natus in Bethlehem, Bethlehem" (10v) (Göteborgspsalmboken 1650 på
  61 kbyte (6 075 ord) - 2 december 2015 kl. 15.46
 • än, Vaksam Moderskärleken. Snart nog komma disciplin, Informator och Latin, Konsten att regera, Krönikor, med mera. Farmor, med sitt hvita spann
  282 byte (278 ord) - 3 mars 2014 kl. 21.52
 • [ 57 ] I boken hängde näsan gredelin: Den tiden fanns gudsgåfvor af latin. Och till på köpet snäste mig hvar dag En informator, lika lat som jag
  489 byte (312 ord) - 12 mars 2011 kl. 17.09
 • Latin (Vulgata) 1917 års bibel DE PROFUNDIS clamavi ad te, Domine: Ur djupen ropar jag till dig, HERRE Domine, exaudi vocem meam. 2. HERRE, hör min röst
  2 kbyte (0 ord) - 8 december 2012 kl. 00.52
 • ifrån ett krus. Han späder vatten i sitt vin – O, hvad har Mal för sin latin! Sol, måne, stjerna och planet, Se, derom vet han allt till spricka;
  2 kbyte (189 ord) - 5 december 2010 kl. 22.14
 • Glädjen från din barndom jagar: Utan vexling alla dagar Bara handplagg och latin. Du som yngling, yr och het, Störtar dig att nöjet finna, Fiker, får
  1 007 byte (108 ord) - 28 april 2012 kl. 07.46
 • avstängdes han tvenne år ifrån allt conversie, där latin icke talades, då han på tredje året var i stånd att på latin tala, vad honom behagade. Sedermera lästes
  21 kbyte (3 230 ord) - 1 oktober 2006 kl. 18.03
 • Den svenska översättningen från latin, Veni Redemtor gentium, över tyskan, Nun komm der Heyden Heyland, av Martin Luther. Översättning till svenska av
  2 kbyte (311 ord) - 1 september 2011 kl. 11.41
 • omnämner i ett bref af 1506 ett skådespel om uppståndelsen, som troligen på latin utförts af skolungdomen därstädes. Olaus Petri säger i företalet till sin
  304 byte (13 124 ord) - 10 februari 2014 kl. 12.54
 • han ej haft detta stöd. Ty lille Marius var så klen i allt — utom i latin. Men latin var hans fack, det kunde han. Det fans icke en form, icke en biform
  128 byte (4 283 ord) - 10 augusti 2011 kl. 15.08
 • trycket utkommo många hundrade skrifter, på vers och prosa, på tyska och latin, somliga bättre, somliga sämre, dock alla gemensamt vittnande om den djupa
  196 byte (334 ord) - 26 juli 2013 kl. 11.22
 • Fäderne, med rakad hjessa, Fotsid kolt, botfärdig min, Rosenkransar och latin, Buro under bön och mässa Trasan i ett gyllne skrin. Ofelbarlig var effekten
  963 byte (84 ord) - 16 november 2010 kl. 05.34
 • lärostolar. Hans många efterlemnade skrifter äro alla författade på klingande latin. Se vidare Biogr. lex. 534. Petrus Andreæ Preutz [Prytz]. F. i Göteborg
  170 byte (877 ord) - 27 maj 2013 kl. 15.27
 • Ty hvad riksförmyndarne läto henne lära, bestod i fransyska, tyska och latin, samt i kristendom, moral, historia, geografi och räknekonst. De latinska
  218 byte (1 889 ord) - 16 september 2013 kl. 12.42
 • 1728 21⁄8. T. gjorde sig bekant som vitter författare och talare både på latin och svenska samt utgaf åtskilliga tillfällighetsdikter, bl. a. »Then bedröfvade
  171 byte (871 ord) - 25 maj 2013 kl. 14.28

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)