Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök
 • [ ill. ] [ 1 ] SVERIGE OCH NORGE 1814 SKILDRINGAR AF H. M. DROTTNING HEDVIG ELISABET CHARLOTTA ENLIGT UTDRAG UR HENNES BREFVÄXLING MED H
  3 kbyte (314 ord) - 24 maj 2016 kl. 23.20
 • ←  Vaktparaden Fallande blad av Harald Jacobson Till Norge! Sverige  →
  152 byte (172 ord) - 31 maj 2011 kl. 09.55
 • den förflutna tiden med Norge. Man väntar nu med längtan, hvad följderna blifva af de allierade ministrarnes negociation i Norge, och man gissar, att det
  184 byte (161 ord) - 13 maj 2016 kl. 11.16
 • tidningar, som Eders Majestät behagat lämna mig om våra vapens framgång uti Norge, glädja mig mera, än jag kan beskrifva. Gud låte därmed fortfara och bevara
  186 byte (161 ord) - 15 maj 2016 kl. 21.45
 • anhängare i Danmark och skall sörja mycket öfver sitt obetänksamma uppförande i Norge. —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Allerunderdånigst. E. Ruuth.
  185 byte (115 ord) - 21 maj 2016 kl. 14.27
 • ←  III Sverige och Norge 1814 skildringar af H.M. Drottning Hedvig Elisabet Charlotta enligt utdrag ur hennes brefväxling med H. Exc. Herr Grefve E.
  184 byte (133 ord) - 13 maj 2016 kl. 12.37
 • drottning av Sverige och Norge. Kung Karl XIIIs gemål. Dagböcker och brev översatta och utgivna av Carl Carlson Bonde Sverige och Norge 1814 (1896) Fersenska
  978 byte (68 ord) - 24 maj 2016 kl. 22.45
 • man på Själland vore färdig att undergå samma öde som Norge. [ 119 ]Min önskan uppfylles, om Norge nu ej får andra förmåner än svenskarne hafva och om vi
  332 byte (198 ord) - 16 maj 2016 kl. 22.47
 • som vi här hafva från Göteborg, lära fientligheterna nu vara började emot Norge. Prins Kristians förhållande är obegripligt. Ett sjöslag lär göra början
  184 byte (181 ord) - 14 maj 2016 kl. 14.47
 • uti Danmark fått läsa konventionen med mera, söka de där utsprida, att Norge icke tillhör Sverige utan blir en stat för sig själf under Sveriges protektion
  185 byte (173 ord) - 18 maj 2016 kl. 17.20
 • majestät. Allt är tyst och stilla, fullt med hopp, att allt går väl med Norge. — — — — — — — — — — Allerunderdånigst E. Ruuth. Marsvinsholm den 10
  185 byte (254 ord) - 18 maj 2016 kl. 21.54
 • ←  XXII Sverige och Norge 1814 skildringar af H.M. Drottning Hedvig Elisabet Charlotta enligt utdrag ur hennes brefväxling med H. Exc. Herr Grefve E
  185 byte (258 ord) - 20 maj 2016 kl. 19.59
 • under hvilka fientligheterna samt underhandlingarna mellan Sverige och Norge ägde rum. Det torde därför icke vara utan ett visst intresse att tåga kännedom
  181 byte (324 ord) - 13 maj 2016 kl. 11.06
 • hade utarbetat. Wirsén, hvilken efter kronprinsens afresa stannat kvar i Norge för att hjälpa grefve Essen med förvaltningen af landet och i sin egenskap
  185 byte (728 ord) - 20 maj 2016 kl. 19.30
 • och som ägde stora jordagods uti Norge, var äfven en denne konungs ifrige anhängare i förhoppning att kunna rädda Norge åt Danmark; han var för närvarande
  185 byte (786 ord) - 18 maj 2016 kl. 21.53
 • 16 dennes och den viktiga och glada tidningen, att kriget i Norge är slutadt samt att Norge nu är i dess rättmätige konungs händer. Ett så hastigt slut
  185 byte (520 ord) - 17 maj 2016 kl. 13.32
 • adresserar jag detta till Ystad. Jag betviflar, att vi skola kunna komma in i Norge i år, som nog är omöjligt, när icke riksdagen kan sammanträda förrän i slutet
  185 byte (815 ord) - 17 maj 2016 kl. 14.29
 • ←  II Sverige och Norge 1814 skildringar af H.M. Drottning Hedvig Elisabet Charlotta enligt utdrag ur hennes brefväxling med H. Exc. Herr Grefve E. Ruuth
  184 byte (779 ord) - 13 maj 2016 kl. 11.48
 • ‎ Karl XIII (1748–1818), kung över Sverige och Norge. På Wikipedia finns en artikel om Karl XIII. Kungörelse
  304 byte (18 ord) - 19 januari 2014 kl. 21.18
 • finansminister, generalguvernör, lantmarskalk och företagare. Sverige och Norge 1814, utdrag ur drottning Hedvig Elisabet Charlottas brevväxling med Eric
  558 byte (34 ord) - 24 maj 2016 kl. 17.38

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)