Svenska Parnassen/II/Carl Gustaf Tessin

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Äreminne öfver Tessin
Svenska Parnassen
ett urval ur Sveriges klassiska literatur. andra bandet
av Ernst Meyer

Carl Gustaf Tessin – Inledning
Tal till riksens ständer 1747  →
Ur Svenska parnassen, band II s. 279 av Ernst Meyer från 1889. På Wikipedia finns en artikel om Carl Gustaf Tessin.


[ 279 ]

Carl Gustaf Tessin.

I föregående Äreminne har det väsentliga af Tessins lefnad och politiska verksamhet skildrats. Såsom författare har han efterlemnat dels åtskilliga Tal, dels ett par samlingar Bref, hvilka han såsom guvernör för kronprinsen (sedermera Gustaf III) tillskref sin höge lärjunge, och af hvilka den berömda samlingen En gammal Mans Bref till en ung Prins utkom 1756. Äfven i den så kallade stenstilen eller konsten att med concisa, karakteristiska och värdiga ord pryda minnesmärken öfver berömda personer och händelser, utgaf han åtskilliga på hans tid mycket värderade prof. Tessins Dagbok, omfattande tiden 1756—69, innehåller bland massor af anteckningar, anekdoter m. m. äfven ett betydande antal sagor, fabler och dikter på franska och svenska. Utdrag ur denna Dagbok hafva blifvit meddelade dels i skriften Tessin och Tessiniana (af Ehrenheim), dels af Gust. Montgomery; de skönliterära styckena äro utgifna under titeln Skrifter af C. G. T. i Sv. Literatursällskapets Samlingar. Af Tessins tal: Inträdestal i Vetenskaps-akademien, Tal om svenska språkets rykt och uppodlande, Tal till Riksens Ständer, hållet vid Tessins antrade till kanslipresidents-embeten 1747, m. fl., meddelas här nedan det sistnämnda: