Tack, o Jesus, för det rika bordet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tack, o Jesus, för det rika bordet
av Lina Sandell
Publicerad i Sionstoner 1889 som nr 108 under rubriken "Guds ord". Texten här återgiven enligt Sionstoner 1935. På Wikipedia finns en artikel om Tack, o Jesus, för det rika bordet.


1.
Tack, o Jesus, för det rika bordet,
som din kärlek dukar upp för oss!
Tack, o Jesus, för det dyra ordet,
vilket aldrig, aldrig skall förgås!
Sänd ock nu till oss din Helge Anda,
som oss leder i all sanning här,
och låt satan ej sitt ogräs blanda
i den säd, som bland oss utsådd är!

2.
Låt ej ordet fåfängt komma åter,
utan skaffa frukt till evig tid,
och varhelst du oss församlas låter,
låt oss alla samlas i din frid!
Håll oss alltid i din sanna fruktan,
slå alltjämt all egenvilja ner;
spar ej heller på din Andes tuktan
och låt köttet ej regera mer!

3.
O, låt syskonbandet aldrig brista,
låt ej brödrakärleken dö ut;
låt oss ej i fåvitsk iver tvista,
så att livet slocknar ut till slut!
Lär oss i det stora och det lilla
troget bliva vid din sanning än,
och i ödmjukhet och kärlek stilla
känna våra bröder städs igen!

4.
Ja, o Jesus, du, som gör utöver
vad vi bedja eller tänka här,
giv åt var och en vad han behöver,
giv åt var och en vad nyttigt är!
Bär oss, bär oss på ditt trogna hjärta,
rista där med eldskrift våra namn,
och låt ingen lust och ingen smärta
rycka lammen ur din herdefamn!