Till Aftonstjernan

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Poeterna
Småplock på vers
av Elias Sehlstedt

Till Aftonstjernan
Bilden  →


[ 13 ]

TILL AFTONSTJERNAN.
Klara stjerna! säg,
På min dunkla färd,
Säg den rätta väg
Till din ljusa verld:
Blif ett kärleksbud
Mellan mig och Gud!

Lys utöfver mig
Himlens frid och din,
Och mitt hjerta vig
Till ett tempel in:
Mana englar med
Hvita vingar ned!

Blifve då mitt bröst
En asyl för mig
Af gudomlig tröst,
När min vandringsstig
Sorgen törnbesår,
Vattnad af min tår!

[ 14 ]


När du resas ser
Motgångsstormar opp,
Sänd från molnen ner
Tålamod och Hopp:
Fåfängt mot de två
Storm och åskor gå.

Kom hvar afton klar,
Säg i qvällens frid
Hvad jag brutit har
Under dagens strid:
Döm ej hvarje brott,
Lär försona’t blott!

Jag vill kämpa nöjd
Lifvets strid med mod.
Vexle sorg och fröjd,
Blott min själ är god!
Ur mitt hjerta tag
Hvarje fläckigt drag!

Lär framgent min själ
Fylla pligtens bud!
Nu farväl, farväl —
Bad för mig hos Gud!
Helsa härifrån
Till hvar vingad son!