Till dig allena, Jesu Krist

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Till dig allena, Jesu Krist
av Konrad Hubert
Översättare: Laurentius Petri Gothus
Ursprungligen tysk psalmtext av Konrad Hubert 1540. Översatt till svenska 1564 av Laurentius Petri Gothus. I 1819 års psalmbok presenterad under rubriken "Trons seger, förtröstan och visshet om syndaförlåtelse" efter en bearbetning av Johan Olof Wallin 1816. Psalm 194 i 1819 års psalmbok.


1. Till dig allena, Jesu Krist,
    Mitt hopp står här på jorden.
    I all min våda, sorg och brist
    Är du min tillflykt vorden.
    Du är till mänskors frälsning sänd;
    Förutan dig är ingen känd,
    Som kan av nöden hjälpa mig.
    Jag flyr till dig:
    Du kan, du vill förlossa mig.

2. Min synd är stor och mycket svår,
    Att hjärtat må förtvina;
    Men hela du mitt samvetssår
    Uti din död och pina.
    I ångerns stund tillsäg mig huld,
    Att du betalt min syndaskuld;
    I farans stund, o Herre, var
    Själv mitt försvar,
    Som du av nåd mig lovat har.

3. Giv mig av din barmhärtighet
    Den rätta kristna trona,
    Att Gud för din rättfärdighet
    Mig syndare vill skona,
    När över allt jag älskar dig,
    Så ock min nästa såsom mig.
    Till livets slut din hjälp mig sänd,
    Din nåd gör känd,
    All satans list ifrån mig vänd.

4. Ära ske Gud som från sin tron
    Till oss i nåd ser neder,
    Och Jesus Krist, hans ende Son,
    Som för oss alla beder,
    Och Anden som med ljus och frid
    Oss bliver när i all vår tid!
    Ja, pris, o Herre, vare dig
    Här timmelig
    Och sedan där evinnerlig!