Till min sångmö

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Sångmön och Författaren
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 2
av Elias Sehlstedt

Till min sångmö
Sommaren och Vintern på Sandhamn  →


[ 2 ]

Till min Sångmö.


Stäm lyran och sjung, mitt poetiska sinne,
Hvad tjenar att knussla med ”skaldeförsök”!
Sitt opp på Pegasen, ty tiden är inne
Att tänka till vintern på visthus och kök.
Vår lifstid, om aldrig så glad eller kulen,
Vi måste tillbringa på menniskovis;
Och derför är alltid min uppgift till Julen
Att sälja kalendrar och köpa en gris.

Materiens påhäng man aldrig kan slippa,
Den måste man dras med båd' fjerran och när.
Om blott såsom ande man här kunde trippa,
Nog hade man bra mycket mindre besvär,
En hel hop bekymmer man slapp då för dagen,
Och aldrig blef kassan så helvetes knapp;
Då hade man ej den välsignade magen,
Och väst-tyg och byx-tyg och otyg man slapp.

Min Sångmö, var snäll! Om du tråkig vill vara,
Så skiljas vi åt och jag tar mig en ann.
Du gör mig en tjenst med att tårarna spara,
Men glöm ej att vara så älskvärd du kan.
Förläggarn alltjemt på din glädtighet pockar:
Förtjus, om du kan, recensenternas stam!
Och när jag till Jul för publiken mig bockar,
Se till, att jag icke må komma på skam!