Utdrag af ett bref ifrån commerce rådet Norström i Åmål till hans excellence herr grefve von Essen, general-befälhafvare för reserve arméen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Utdrag af ett bref ifrån commerce rådet Norström i Åmål till hans excellence herr grefve von Essen, general-befälhafvare för reserve arméen
av Bengt Norström
(sidindex)


[ sida ]Utdrag af ett bref ifrån Commerce Rådet Norström i Åmål till Hans Excellence Herr Grefve von Essen, General-Befälhafvare för Reserve arméen, dat. Wennersborg d. 31 Jan. 1814.

Sedan Norrige af Danska Regeringen genom sluten fred blifvit till Sverige afträdt, och Norrmännen efter alla anledningar härmed finna sig ganska nöjde, men för närvarande ofelbart äro i ett tryckande behof af spanmål; och Regeringen, oagtadt de kraftfullaste anstalter, icke i den hast som behofvet fordrar torde kunna afhjelpa den allmänna nöden; så har jag ansedt det vara hvarje redlig Svensks skyldighet at, i glädje öfver denna lyckliga förändring, efter yttersta förmåga underlätta Regeringens omsorg i ett så vigtigt afseende, och genom frivilliga gåfvor räcka våra nya, på lifvets första behof nödställde vänner en hjelpsam hand. Det är i anledning af sådane tänkesätt som jag härigenom förbinder mig at inom 3 à 4 dagar från den, på hvilken jag får underrättelse at communicationen med Norrige är fri, och transport med säkerhet kan göras, fritt lefverera i Fredricshall till General en Chefs disposition 1000 lispund godt Rågmjöl.


STOCKHOLM,

Tryckt hos Johan Pehr Lindh, 1814.