Vad skall jag tro?

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Varför det är möjligt
Vallfart och vandringsår
av Verner von Heidenstam

Vad skall jag tro?
Djufars visa  →


[ 59 ]

Vad skall jag tro?

När Mamud-Khan i rusigt övermod
beträdde plundrade Sumnats pagod,
där runt kolonnerna, som svälde ut
till giftigt granna oerhörda svampar,
hans knektar bundit sina trötta kampar
och drogo lott om rustningar och spjut;
då lyfte han mot Schivas jättehöga
och stränga bild, som sken med silverbleck
och sexton armar och ett krystat öga,
sitt gamla vapen, österns skräck,
den värsta slägga,
som Irans värsta smed
förmådde lägga
på städ.

På gården, där förmörkad solen skänkte
ett spökgrönt ljus åt dammar och pagod
och bundna hundar gisslades i blod,
var svart av män och hjälmar blänkte.
Där lågo kalkar, fläktor, bajadärers skrudar.
Där leddes kvinnor under skratt och skrän

[ 60 ]

vid rep som skuro deras nakna knän,
bland elefanter och bland tagna gudar,
på vilka först som ärliga barbarer
man brutit nacken av för nöjes skull,
och mellan dryckeskärl av mörknat gull
och getskinnsfällar från Kashmirs basarer.

En grå brahman
steg skygg i vägen framför Mamud-Khan.
Hans lilla huvud stack ur hans
ofantligt höga luvas silverfrans
som ur en silverkopp en torr potät.
Han steg för altaret, där Schiva satt,
och sade brådskande och feberhet:
»Förtörnas, Mamud-Khan, och vräk i natt
min kropp för ålarna i templets älv,
men säg, vad tänker du där bak ditt bruna änne
om människan, då du förnedrar henne
så djupt, så gränslöst i dig själv?»

Då log den grymma Mamud-Khan så hemskt, att alla
hans egna män betäckte ögat fort,
och i detsamma hörde de hans slägga falla
på bilden dovt som på en källarport.
Nu sprang, när Schiva brast i tvenne stycken,
ur gudens kluvna buk åt alla kanter
ett regnbågsfärgat regn av diamanter,
safirer, pärlor, myntat guld och smycken.

[ 61 ]

De skatter, templet roffat under år
från rajahns harem och från kojans vrår,
från änkor och föräldralösa, brunno
i öppen dag i rövarskarans väg.
Som ärtor ur en omstjälpt påse runno
de ädla pärlorna på trappans glatta steg.

Då log för andra gången Mamud-Khan.
Han svarade pagodens grå brahman,
som skälvde, så det ringde i de elva
små klockor, som med kläppar av rubin
han bar längs fålln vid kåpan av muslin:
»När människornas gud är prästens kassaskrin,
vad skall jag tro om människorna själva?»