Vi tackar dig, o Jesus god

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vi tackar dig, o Jesus god
av Kristoffer Vischer
Översättare: Jesper Swedberg
Översättning från tyskan av Kristoffer Vischers psalm från 1597. Här ur 1695 års psalmbok och moderniserad i 1937 års psalmbok. På Wikipedia finns en artikel om Vi tackar dig, o Jesus god..



I 1695 års Psalmbok (nr 153)[redigera]

[ 34 ]

1. WIj tacke tigh/ o JEsu godh!
Som rinna lät titt dyra blodh:
Från Satans macht och arga list
Haar tu oss löst/ o JEsu Christ!

2. Wij bedie tigh sann Gudh och Man/
Slijt sönder wåra synders band.
Fräls oss ifrån en ewig dödh:
Och stat oss bij i all wår nödh.

3. Bewara oss för syndameen:
När korsset trycker war eij seen/
At hielpa/ styrckia/ stödia så/
At thet förswårt eij wara må.

4. O JEsu! tu wår broder kär/
Tu wilt oss altijd wara när/
Vthi wårt eländ hos oss blif;
Och hielp oss til ett ewigt lijf.


I 1937 års psalmbok(nr 96)[redigera]

1. Vi tacke dig, o Jesu god,
    Som rinna lät ditt dyra blod.
    Från satans makt och arga list
    Har du oss löst, o Jesu Krist.

2. Vi bedje dig, sann Gud och man,
    Slit sönder våra synders band,
    Fräls oss ifrån en evig död
    Och statt oss bi i all vår nöd.

3. Bevara oss för syndamen;
    När korset trycker, var ej sen
    Att hjälpa, styrka, stödja så,
    Att det för svårt ej vara må.

4. O Jesu, du vår broder kär,
    Du vill oss alltid vara när.
    I vårt elände hos oss bliv
    Och hjälp oss till ett evigt liv.