Vikings-Tärnan

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ 228 ]

VIKINGS-TÄRNAN.

Neck-harpor gunga
På vassen i sunden,
Fåglarna sjunga
En brudsång i lunden.
Kring sipporna blå
Dansa ljusalfer små.

Ängarna skifta
I prunkande drägter;
Vällukter hvifta
I smekande flägter.
Kring sipporna blå
Dansa ljusalfer små.

Fjärilen prålar,
Och ilar att dricka
Blommornas skålar,
Som perlfyllda nicka.
Kring sipporna blå
Dansa ljusalfer små.Kärleken lifvar
Ju hela naturen?
Hasta, min Ivar,
På vågorna buren!
Låt Svanhildas famn
Bli din fridsälla hamn!

[ 229 ]

Uller på fjällen
Dig väntar med bågen;
Sagan i qvällen
Om Vikinga-tågen.
Låt Svanhildas famn
Bli din fridsälla hamn!

Fåfängt jag spanar
Din snäcka på fjärden!
Spjutskifte anar
Jag vådligt på färden.
Låt Svanhildas famn
Bli din fridsälla hamn!

Ack! som en svana
Jag längtade följa,
Ivar! din bana,
Från bölja till bölja!
Då skulle min famn
Bli din fridsälla hamn!Strandmåsar svaja
I snöhvita flockar,
Ensam en kaja
På tornspiran lockar;
Snart stormarna gå
Öfver böljorna blå.

Molnen sig bädda
Som vallar kring fästet;
Fåglarna, rädda,
Sig gömma i nästet —
Och stormarna gå
Öfver böljorna blå.

[ 230 ]

Vindarna ryta
Och furorna gunga,
Störtfloder flyta
Och blixtarna ljunga;
Och stormarna gå
Öfver böljorna blå.

Djuren de flykta
Med klagan kring fjällen,
Vårdtornets lykta
Re’n slocknat på hällen;
Och stormarna gå
Öfver böljorna blå!Asa-Thor ilar
På dånande karmen,
Glödande pilar
Han slungar ur barmen:
På flammande sky
Ses Valkyrian fly.

Gudar! jag röjer
Mång’ härskepp på vågen —
Vikingen höjer
Den stridsvana bågen.
På flammande sky
Ses Valkyrian fly.

Ivar! — din flagga
Med sigrunor skrifven —
Snäckan ses vagga
Af stormarna drifven;
På flammande sky
Ses Valkyrian fly.

[ 231 ]

Krigslurar skalla
Mot klippan — o Himmel!
Ivar! de kalla
Till stridsgnyets hvimmel!
På flammande sky
Ses Valkyrian fly.

Pil-regnet susar
Och lansarna hvina.
Hafsdjupet brusar
Och blixtarna skina.
På flammande sky
Ses Valkyrian fly!Ensam på klippan
Jag klagar, som dufvan.
Bleknade sippan
Jag liknar på tufvan.
I brusande haf
Bäddas Vikingens graf.

Tårarna tillra
Som perlor i sanden.
Ve mig! en spillra
Der nalkas till stranden.
I brusande haf
Bäddas Vikingens graf.

Gudar! hvem hamnar
Så blodig mot hällen?
Ivar! — jag famnar
Din vålnad i qvällen.
I brusande haf
Har du funnit din graf!

[ 232 ]

Tappre! du slutit
Ditt öga i striden.
Tidigt du njutit
Einheria-friden.
I brusande haf
Har du funnit din graf!

Sköldar förgyllda
I Valhalla blänka;
Mjödhornen fyllda
Jag längtar dig skänka.
I brusande haf
Bäddas Svanhildas graf,

Freya! du blinkar —
Hemskt hafsdjupet svallar!
Ättstupan vinkar,
Min Ivar mig kallar.
I brusande haf
Bäddas kärlekens graf!