Vill du tjäna Gud

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vill du tjäna Gud
av Okänd
Sång nr 207 i Lilla Psalmisten 1909 under rubriken Sånger vid särskilda tillfällen.


1.
Vill du tjäna Gud,
Bli hans sändebud,
Bära korsets skrud
Här en tid,
Upp från sömnen stå,
Tag din rustning på
Och med glädje gå
Till Herrens strid.
Kommen alla, modigt gån att strida,
Kristus själv i spetsen för oss går.
Nederlag vi aldrig skola lida,
Segern snart i Herrens namn är vår.

2.
Varje oväns här,
Huru stor den är,
Måste vika, där Gud är med.
Och med Andens svärd
Slå vi ned en värld,
Ty på segerfärd
Går våra led.
Kommen alla, etc.

3.
Upp då, lilla tropp,
Fram i tro och hopp,
Håll ditt segerlopp
Modigt ut.
Fram i tro och bön,
Ärekronan skön
Blir din stora lön
Vid stridens slut.
Kommen alla, etc.