Visa på Nyårsqvisten (1858)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Calle, kär
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 1
av Elias Sehlstedt

Visa på Nyårsqvisten (1858)
I en ung väns minnesbok  →


[ 143 ]

Visa på Nyårsqvisten.

(1858.)


Lita visa vill jag sjunga nu — san,
Innan lyra spricker midt itu — san.
 Öfver land och städer
 Godt nytt år, jag qväder —
Adjö med dig, gamla Femtisju — san!

Börsbal skall jag hålla med god min — san:
Jag skall dansa med min sångmö fin — san.
 Sjunga hipp och hurra!
 Fantasin skall snurra
Som en broms uti en krinolin — san.

Det var hin hvad min pegas är het — san,
Jag tror jag förtjenar som poet — san
 Att få krans om håret.
 Fast om gamla året
Jag ej många stora bragder vet — san.

Bäst man satt uti all ro och fred — san,
Kom kometen, som var mycke vred — san.
 Och för högstdensamma
 Hade gamla mamma
Just så när fått lof att stryka med — san.

Dansken kom liksom ett fenomen — san,
Satte fötter under svenska scen — san,

[ 144 ]

 Lärde oss i flockar
 Göra större bockar,
Och som kringlor fläta våra ben — san.

Bildningen gått framåt, som sig bör — san,
Det är nu förnämt att tjärna smör — san.
 Alla blifva feta,
 Ingen skäms arbeta:
En baron blir bränvinskontrollör — san.

Gudskelof att riksdan bråkat ut — san.
Allt ar godt och väl och kassan slut — san.
 Vill man granska bara,
 Bör man rättvis vara:
Somt har gått framåt, och somt bakut — san.

Lydia Thompson dansade kadrill — san,
Så man knäna såg och lite till — san:
 Hade vackra ögon.
 Öfver Sundet flög hon,
För att valsa med herr Bournonville — san.

Annars är man ense här i stan — san:
Gamla året var ett hår af fan — san.
 Först de höga prisen,
 Så kom handels-krisen,
En infödd och döpt Amerikan — san,

För sitt öde ingen kan gå klar — san.
En förlorar, då en annan har — san.
 Men så fogar slumpen:
 Torget mister pumpen.
Gamla Jacob har sin skorsten qvar — san.

[ 145 ]

 
Handeln står på bår i hvar butik — san,
Skeppen gå ej, liksom hvar fabrik — san.
 Enda lif på dagen
 Är arbetar-magen,
Som emellanåt ger till ett skrik — san.

Denna visan är ej mycket lång — san,
Men jag vill ej trötta ut min sång — san.
 Min pegas skall beta.
 Vill ni mera veta,
Svarar ödmjukt jag: en annan gång — san!