Visa på landet (Sehlstedt 1867)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Kalaset
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 3
av Elias Sehlstedt

Visa på landet
Idas graf  →


[ 203 ]

Visa på landet.

Mel.: Supa öfver kl. 12.
bellman. 


Utan buller, utan flärd
Sjunger jag min visa.
Jag förnöjd är med min verld,
Och vill glädjen prisa.
Jag vet ej hur det är fatt,
Jag tar lifvet lätt och gladt;
 Lätt och gladt,
 Lätt och gladt;
Kan dess sorg ej fatta,
Ha ha ha! men skratta.

Jorden är en jämm erdal”,
Presterna predika.
Jag med deras fromma tal
Kan mig ej förlika.
Jag en annan åsigt har:
Jag tar jorden i försvar,
 I försvar,
 I försvar
Mot de sidenhattar
Ha ha ha! och skrattar.

[ 204 ]

 
Lyckans gunst mig svika må.
Mången rik jag känner.
Afund jag ej kostar på
Mina rika vänner.
Jag är nöjd med dagligt bröd.
Åt kalas och öfverflöd
 Öfverflöd,
 Öfverflöd,
Som så högt man skattar,
Ha, ha, ha! jag skrattar.

Enkelt är mitt lefnadssätt,
Mödan ej bedrager:
Flit gör kroppen frisk och lätt,
Lättjan har podager.
Ofta hon bedröfvad går,
Jag min åker kör och sår,
 Kör och sår,
 Kör och sår,
Gård och täppa krattar,
Ha ha ha! och skrattar.

Går mig verlden mot, välan!
Modet jag ej fäller.
Han som bor deroppe, Han
Nog till rätta ställer.
Himmelen är jordens vän:
Jag får nog så godt igen,
 Godt igen,
 Godt igen.

[ 205 ]

Nya tag jag fattar,
Ha ha ha! och skrattar.

Ljuflig är naturens röst,
Landet är min lycka.
Lifvets glädje är min tröst,
Hur vår prost må tycka.
Kommer han en vacker dag
Och predikar annat slag,
 Annat slag,
 Annat slag,
Jag pokalen fattar,
Ha, ha, ha! och skrattar.