Wärend och Wirdarne del 1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Wärend och Wirdarne del 2
Wärend och Wirdarne del 1
av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius

Titel och innehåll
Kapitel I. Land och folk  →


[ titel ]

WÄREND OCH WIRDARNE.


Ett försök i Svensk Ethnologi


AF


GUNNAR OLOF HYLTÉN-CAVALLIUS.


—eet land, som hetir Wærand. — Thær war
 ok mykit got, swa som godh fiskewatn,
 bi ok honagh, akir ok wæna ænghia, ok
 thiokke skogha, — ok margahanda diwr
 innan.

Legenda S. Sigfridi.

STOCKHOLM, 1863

P. A. NORSTEDT & SÖNER,

Kongl. Boktryckare.


[ tillägnan ]

PROFESSORN VID KONGL. UNIVERSITETET
I KÖPENHAMN

GEO. STEPHENS ESQ.


till Minne af ett land,

åt hvars språk och litteratur Han egnat en mångsidig forskning.


[ förord ]

Förord.


Materialet till närvarande arbete samlades af förf. i hans ungdom, under färder i hembygden och studier af dess folklif och folkmål. Sjelfva bearbetningen tillhör deremot ett annat tidskifte, och är för det mesta utförd på resor i långt aflägsna land, under mellantiderna af en iråkad sjukdom. Häraf frånvaron af all lärd apparat. Hvad här meddelas torde dock thyförutan kunna tjena åtminstone såsom ett underlag för nya forskningar, och förf. hoppas lifligt, att bristerna i hans arbete må i någon mån ursäktas, för den kärlek hvarmed han egnat sig åt sitt ämne, och den sjelfständighet han eftersträfvat i detta ämnes behandling.

Stockholm, Sept. 1863.[ innehåll ]

Innehåll.Sid.   Sid.
Kap. I. Land och folk. § 27. Trollen af Tshudisk härkomst. Sydlappar. 118.
§ 1. Landet. 1. » 28. Jättarnes religion. Natur-dyrkan. Natur-myther. Folktro. 124.
» 2. Äldre skogsverld. 2. » 28. Heliga Vatten. 129.
» 3. Äldre djurverld. 7. » 29. Heliga källor. 132.
» 4. Urbyggare. Troll. 13. » 30. Heliga land, öar, åser, berg, vallar och näs. 134.
» 5. Spår af Trollfolket. Trälar. Jordbyggare. 19. » 31. Heliga lundar. 137.
» 6. Jättar, Kämpar eller Bergafolk. 28. » 32. Heliga träd. 142.
» 7. Skånska sägner om Jättarne. 33. » 33. Blotstenar. Elfvestenar. 144.
» 8. Jättarne, ett historiskt folk. 40. » 34. Blothorgar. Blothögar. Hof. 147.
» 9. Jättarne. Hack-äfvan. 42. » 35. Heliga eldar. 152.
» 10. Jättarne, skandinaviska Goter. 46. » 36. Spår af forntida offerbruk. Blot. 154.
» 11. Goternas utvandring. 47. » 37. Spår af forntida offerbruk. Offer-bål. 157.
» 12. Goternas utvandring. 49. » 38. Spår af forntida offerbruk. Offer-gille. Minnes-drickning. 161.
» 13. Goternas utvandring. Huna-hären. 50. » 39. Spår af forntida offerbruk. Offring i källor. 170.
» 14. Goternas utvandring. Huna-hären. 53. » 40. Högtider. Jul. 173.
» 15. Goternas utvandring. Huna-hären. 56. » 41. Högtider. Vår-offerhögtid. 177.
» 16. Nya invandringar. 57. » 42. Högtider. Midsommar. Höst-offerhögtid. 182.
» 17. Qvarlefvor av Jättefolket. Åsboar. Dusar. Knallar. 59. » 43. Thors-helgen. 187.
» 18. Wirdar. Wärendsmål. 63. » 44. Elden såsom reningsmedel. Gnid-eld. 189.
» 19. Wirdarnes invandringstid o. invandringsväg. 65. » 45. Öfvergång till christen kult. Bönekorss. Offerställen. Offerhus. 194.
» 20. Wärends bebyggande. 66. Kap. III. Hedna-tro.
» 21. Wirdarne, ett folk för sig. Småländska grannfolk och folkmål. 71. » 46. Ödet. 204.
» 22. Spår af Wirdarnes stamskillnad från grannfolken. 76. » 47. Oden, Allfader. 207.
» 23. Wirda-ätter. Ättenamn i de gamla gård-namnen. 78. » 48. Oden, Valfader. Odens hästar. Odens foglar. 210.
» 24. Wirda-ätter. Ättenamn lefvande åren 1600 — 1632. 87. » 49. Oden, såsom nattlig gengångare. Odens jagt. Odens hundar. 214.
» 25. Wirda-ätterna, en hednisk kämpa-adel. 104. » 50. Oden, Rike Oden. Odens gästning. 218.
Kap. II. Hedna-kult » 51. Oden, såsom runo-karl. 222.
» 26. Trollfolkets magiskt-religiösa bruk. Trolldom. Lapperi. 108.  
[ innehåll ]
Sid.   Sid.
§ 52. Oden, såsom trollbackornas mästare. Puken. Pocker. Satan. 224. § 88. Menniskan såsom mythiskt väsen. 343.
» 53. Eder vid Oden. Svordomsformler i Wärendsmålet. 228. » 89. Förvandling. 344.
» 54. Thor. Gofar. Gobonden. 230. » 90. Förhamming. Varulfven. Maran. 347.
» 55. Tyr. Frö. Balder. 234. » 91. Skifta hamn. 351.
» 56. Locke. 234. » 92. Menniskans Vård. 354.
» 57. Frigg. 236. » 93. Menniskans gode och onde ängel. 361.
» 58. Fru. 237. » 94. Menniskans ofrihet under andra väsens tydor. 364.
» 59. Glo-son. 240. » 95. Menniskans tydor. 372.
» 60. Naturvättar. Odenstyg. Pokers följe. 243. » 96. Menniskans tydor såsom rena och orena. 376.
» 61. Haf-frun. 245. » 97. Tydor af menniskans vilja. 379.
» 62. Sjöråt. 248. » 98. Tydor af menniskans Ord. 382.
» 63. Elfven. 249. » 99. Den Kloke. Kloka Qvinnan. 388.
» 64. Elfvorna. 253. » 100. Klokskap. Gå årsgång. 391.
» 65. Necken. 258. » 101. Den kloke såsom Siare. 397.
» 66. Vättar. Jordvättar. Jordfolk. Dvergar. 266. » 102. Klokskap med Bot. 399.
» 67. Vättar. Bolvättar. 271. » 103. Bot med Läsning och Signelse. 406.
» 68. Tomtagubben. Bolvättar. 275. » 104. Läsningar. 412.
» 69. Vättar i träden. Skogsvätter. 277. » 105. Latinska besvärjelseformler. 419.
» 70. Skogsråt. Hulte. Skogsnufvan. 277. » 106. Cypriani Förmaning. 422.
» 71. Bergråt. Trollen. 281. » 107. Helige Män och Qvinnor. 427.
» 72. Solen såsom mythiskt väsen. 286. » 108. Bönen. 431.
» 73. Solens tydor. 287. » 109. Trolldom. Lapperi. 436.
» 74. Sol-myther. 289. » 110. Troll-ransakningar. 446.
» 75. Sol-tider. Tydor af heliga tider. 290. » 111. Döden. 455.
» 76. Solens sinnebilder. 294. » 112. De dödas lik. 458.
» 77. Mån-gubben. 301. » 113. Menniskoväsenet efter döden. Själa-vandringen. 460.
» 78. Stjernorna, såsom heliga väsen. 304. » 114. Draken. 461.
» 79. Veckodagarne. Tydor af vissa dagar. 305. » 115. Hönan. Skåkhönan. 463.
» 80. Skapelsen. 308. » 116. Gasten. 464.
» 81. Trädens väsen. 308. » 117. Nattramnen. 467.
» 82. Trädens tydor. Heliga träd och örter. 312. » 118. Penga-gasten. Märkes-gasten. Lyktegubben. 468.
» 83. Djuren såsom mythiska väsen. 317. » 119. Gengångare. 470.
» 84. Djurens tydor. 322. » 120. Myrdingen. 477.
» 85. Heliga djur. 325. » 121. Spöke. 479.
» 86. Oskära djur. 334. » 122. Dödingarne. 481.
» 87. Djurväsenet efter döden. Kyrkogrimmen. 340. » 123. Dödingarne. 486.
  » 124. Dödingarne. 492.
  » 125. Himmelriket. 495.
  » 126. Slut-betraktelser. 498.
  Tillägg och Anmärkningar. I—XIII.