Wärend och Wirdarne del 2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Wärend och Wirdarne del 2
av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius

Wärend och Wirdarne del 2
Inledning  →


[ titel ]

WÄREND OCH WIRDARNE.Ett försök i Svensk Ethnologi


AF


GUNNAR OLOF HYLTÉN-CAVALLIUS.


—eet land, som hetir Wærand. — Thær war
 ok mykit got, swa som godh fiskewatn,
 bi ok honagh, akir ok wæna ænghia, ok
 thiokke skogha, — ok margahanda diwr
 innan.

Legenda S. Sigfridi.ANDRA DELENSTOCKHOLM, 1868

P. A. NORSTEDT & SÖNER,

Kongl. Boktryckare.


[ innehåll ]

Innehåll.


Sid.   Sid.
§ 127. Inledning 1. Kap. V. Slöjder och handel.
» 128. Göta rikes urfolk. Trollen. 3. § 149. Hem-slöjd 119.
» 129. Trolldom. Vindskeplighet. Trollskott. 10. » 150. Smide. Metaller. 132.
» 151. Handtverk. 136.
» 130. Lappar. Lapperi. Lappskott. 18. » 152. God-värden. Vård-ören. 138.
» 153. Mynt. 145.
» 131. Finnar. Finnskott. 24. » 154. Tjog-räkning. 147.
» 132. Jättar. 27. » 155. Färda-vägar. 149.
» 133. Jättar. 34. » 156. Bytes-handel. 154.
» 134. Piltar. Resar. Hjeltar. Kämpar. 43. Kap. VI. Boningar och Husgeråd.
» 135. Knallar. Tajor. Dasar. Tassar. 47. » 157. Trollens boningar. Jätta-stofvan. Jord-kulan. 161.
» 136. Slutsatser. 50. » 158. Kämpa-folkets byggnader. Byn. Gården. 164.
Kap. IV. Näringsfång. » 159. Gård-namn. 166.
» 160. Rök-stofvan. 169.
» 137. Trollen, såsom jägare-folk. 52. » 161. Låg-stofvan. 172.
» 138. Kämpa-folkets o. Wirdarnes jagt. 58. » 162. Låg-stofvans innanrede. 179.
» 163. Låg-stofvans husgeråd och prydnader. 185.
» 139. Trollens fiske. 62. » 164. Eld-kar och Karale. 190.
» 140. Kämparnes och Wirdarnes fiske. 65. » 165. Sido-byggnader. Loftet. 202.
» 166. Huset. Bakhuset. 205.
» 141. Trollen, såsom herde-folk. 71. » 167. Fä-gården. 209.
» 142. Kämpar o. Wirdar, såsom herde-folk. 77. Kap. VII. Klädedrägt, Vapen och Smycken.
» 143. Boskaps-skötsel. 88.
» 144. Öfvergången till jordbruk. 98.
» 145. Jordbruk på svedje-land. 102. » 168. Mans-drägten. 211.
» 146. Jordbruk på hack-land. 107. » 169. Vapen. 220.
» 147. Jordbruk på åker-land. 110. » 170. Qvinno-drägten. 240.
» 148. Bi-näringar. 117. » 171. Smycken. 248.
[ innehåll ]
Sid.   Sid.
Kap. VIII. Stam-författning. § 186. Skogsmännens våldsamheter 356.
» 187. Fejd. Ofrid. 377.
§ 172. Kynnet. Husbonda-väldet. Hus-tinget. 256 » 188. Envig. Spänna bälte. 381.
» 173. Kynnet, såsom samhällsenhet. 262. » 189. Vapna-skifte. Knifva-byte. Perlemente. 386.
» 174. Blods-hämnden. 273.
» 175. Ätten. Mans- och qvinnonamn. Ätta-namn. 277. » 190. Gamla tings-seder o. rätts-bruk. 399.
» 176. Ätt-lefvet. Bya-laget. Bya-stämman. 290. » 191. Wärends-rätten. Tiohärads-lagen. 407.
» 177. Ätta-backen. Gället. Sockna-stämman. 295. Kap. X. Folk-seder.
» 178. Spår af den gotiska ätta-författningen. 303. » 192. Lögar. Bad. 413.
» 193. Bränn-offer. Bål-platser. 417.
» 179. Slägt-hämnd. Ätta-böter. 310. » 194. Offer-bruk vid bränn-offren. 420.
» 180. Höfdingen. Kyrko-herren. 316. » 195. Ljusa på. 427.
» 181. Häradet. Härads-tinget. Härads-höfdingen. 320. » 196. Brud-facklor. 433.
» 182. Folket. Lands-tinget. Konungen. 329. » 197. Slagt-offer. Spis-offer. Dryckes-offer. 440.
Kap. IX. Rätts-tillstånd. » 198. Åkallan. Böner. Offer-sång. 448.
» 199. Offer-spel. 452.
» 183. Skog-gång. 337. » 200. Offer-dans. 459.
» 184. Skog-gång. 341. » 201. Lekar. 462.
» 185. Skog-gång. 384. Tillägg och Anmärkningar I—LIX.
[ träsnitt ]
Träsnitten i Häft. II äro följande:
Kap. IV, § 140, sid. 66. Ek-stock från ett torp under Jätsbergs gård vid sjön Åsnen.
      » » Skepp, funnet vid Espenäs i Bergs socken.
      » 67. Skepp på sjön Sommen i N. Småland.
      » » Skepp på Sjön Bolmen i Finveden.
  § 143, » 94. Hö-båga i Wärend.
      » 95. För-sadel i Wärend.
      » 97. Snoka-hufvud från Ryssby socken.
      » 98. Snoka-hufvude från Sunnanvik.
  § 145, » 104. Wärendsk Fälle-kratta.
  § 146, » 110. Trä-hacka från Mistelås socken.
  § 147, » 112. Bill på ärje-krok från Bergs socken.
      » 113. Wärendsk klofva-harf eller knagga-harf.
Kap. V, § 149, » 123. Ost-kar ifrån Bergs socken.
      » 125. Hand-slända ifrån Öster-Dalarne.
      » » Slända ifrån Wislanda socken.
      » 129. Lef. (I Albo härads-märke af år 1599).
      » 130. Kake-stämpel af träd ifrån Westbo.
      » » Kake-stämpel af jern ifrån Bergs socken.
Kap. VI, § 157, » 163. Jord-koja i Östra härad af Niudung.
      » 164. Backa-stuga i Konga härad.
  § 160, » 171. Wärendsk bad-stofva
  § 161, » 172. Träd-lås ifrån Bergs socken. [ träsnitt ]

Kap. VI, § 161, sid. 178. Gammaldags sparra-stofva i Wärend.
  § 162, » 184. Plan af en wärendsk sparra-stofva.
  § 163, » 188. Hyende från Hångers socken i Finveden.
  § 164, » 193. Gröta-bytta ifrån Bergs socken.
      » » Smör-kalk ifrån Moheda socken.
      » » Glödkake-fat från Moheda socken.
      » » Stenkake-fat från Moheda socken.
      » » Sötmats-fats från Bergs socken.
      » 194. Sötmats-fat från Moheda socken.
      » » Träskedar ifrån Wislanda socken.
      » 195. Holk ifrån Bergs socken.
      » » Öl-bägare ifrån Moheda socken.
      » » Svarfve-stop ifrån Öhrs socken.
      » 196. Svarfve-stop ifrån Öhrs socken.
      » » Näbba-kanna från Bergs socken.
      » » Struta-kanna från Bergs socken.
      » » Silfver-kanna med pälar, från gamla Wislanda.
      » 197. Kosa, Kåsa, aftecknad af Rhezelius i Fundbo prestgård, år 1635.
      » » Stånd-kar från Moheda socken.
      » 198 Koppa Lustig från Tjureda socken.
      » » Bränvins-karale ifrån Moheda socken.
      » » Snipa-skål från Asa socken.
      » 199. Snipa-koppor ifrån Öhrs socken.
      » » Snipa-skål (med inskrift) från Härlöfs socken.
      » 200. Öl-bulle från Asa socken
      » » Öl-bulle från Hångers socken i Finveden.
      » 201. Dryckes-horn af masur, från Stenbrohult socken. [ träsnitt ]

Kap. VI, § 164, sid. 201. Gamla Wislanda-hornet.
      » » Brud-bägare (Brud-kalk) från Öhrs socken.
  § 166, » 206. Sparra-stofva med Förstugu-loft.
      » 208. Sparra-stofva med Hus och Bakhus.
Kap VII, § 169, » 226. Tjuramega-pisk ifrån Wislanda socken.
      » 227. Yxa från Borlanda i Söraby socken.
      » 228. Strids-yxa från Wäckelsång, Konunga härad.
      » » Strids-yxa från Brännhult, Moheda socken, Albo härad.
      » » Gamla wärendska yxor.
      » 231. Spjut, hittadt år 1841 under en kullfallen fur, å Lindås i Wislanda socken.
      » 234. Snapphana-bössa ifrån Kinnevalds härad.
      » 235. Krud-horn ifrån Konga härad.
      » » Jernamåla-Masses Krud-horn, ifrån Gräflingsberg, Almundsryds socken.
      » 237. Knifva-tyg ifrån Urshults socken.
Kap X, § 199, » 456. Tute-horn ifrån Wärend.
      » 457. Krum-lur ifrån Wärend.
  § 201, » 464. Is-läggor ifrån Wärend.