Hoppa till innehållet

Bilden (Sehlstedt 1862)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  I skogen
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 2
av Elias Sehlstedt

Bilden
Tuppen Apollos död  →


[ 64 ]

Bilden.


Hvarthelst jag går, en bild mig troget följer,
Ej kan mitt hjerta skilja sig från den,
När dagen gryr och när mig natten höljer,
Då kommer hon i drömmens verld igen.

Jag sjunga vill, men englabilden svingar
Förbi, och tonen glöms och poesin.
Jag läsa vill, men med små söta vingar
Hon skymmer bort hvart ord i min latin.

Så ser jag bilden dagen och om natten!
Men, ack! en mur är oss emellan satt.
Hon liknar skuggan uti källans vatten:
Jag ser den väl, men kan ej få den fatt.