Hjertat och Verlden

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Bilden
Småplock på vers
av Elias Sehlstedt

Hjertat och Verlden
Landtmannens Sång  →


[ 16 ]

HJERTAT och VERLDEN.
Klaga ej, att idel sorg och smärta
Endast trifvas på vår mörka pol!
Drog ej ofta menskans eget hjerta
Kolsvart mantel öfver lifvets sol?

Ty, i hjertats spegelglas allena
Speglas verlden ryslig eller mild:
Slår ej hjertat utaf känslor rena,
Se! då svartnar sjelfva solens bild!

Håll mot himlen själens rena spegel,
Låt Guds ande spegla sig deri!
Hissa så med fröjd ditt lefnadssegel.
Drag med mod de dunkla skär förbi.

Snabb är färden öfver tidens bölja,
Herrligt går det, om vår själ är vis:
Hoppets stjerna vill oss vänligt följa
Öfver hafvet till Guds paradis.