I Jesu namn vi börja

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
I Jesu namn vi börja ännu ett nådens år
av Lars Erik Högberg
Skriven i Petersburg i jul- och nyårstiden 1881-82 och tryckt i Förbundet nr 2, 1882.1.
I Jesu namn vi börja
Ännu ett nådens år.
Förgånget är det gamla,
Ett nytt för dörren står.
Men dig, o Gud, vår fader,
Vi prisa denna stund
För nåden vi fått njuta
Uti ditt fridsförbund.

2.
Mot dagar, hvilka komma,
Vi gå med tröstligt mod;
Vi veta du är trofast,
Vi veta du är god.
Du har oss redan hulpit
Ur mången nöd och strid
Och renat oss från synden
Och skänkt oss fröjd och frid.

3.
Sänd ut i nordanlanden
Ditt evangelium
Och låt dess bjudning höras:
»Se, här är ännu rum!»
Gjut anden rikligt neder
Och kraft af himlen gif
Och Öppna mångas hjärtan
Att fatta evigt lif!

4.
Åt hedningarnas skaror
Ditt frälsningsord beskär;
Låt Israel få höra,
Att Jesus kommen är!
O, öppna himlens fönster,
Välsigna folk och land
Och låt oss detta året
Bli ledda vid din hand!