Julens ankomst (Sehlstedt 1862)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Liten Båtsman
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 2
av Elias Sehlstedt

Julens ankomst
Norrland  →


[ 13 ]

Julens ankomst.


Julen hör jag redan köra,
Jag en skymt af honom ser:
Mammorna ha glupskt att göra,
Allt skall vändas opp och ner.
Flitigt skuras golf och trappor,
Fisken läggs i lut;
Kassan räkna alla Pappor
Och se sura ut.

Stakar skuras, mattor skakas,
Tvätten skall bli fin och ren,
Stora grisar skola rakas
Och bli korf och skinka sen.
Det skall bakas allt slags ”kritter”
Hästar, gris och gås.
Här och der ett degprof sitter
Uppå dörr och lås.

Bröd och bullar skamlöst naggas,
Sylten under prässen trängs.
Ljusen stöpas, ölet fraggas,
Korfven uti taket hängs.
Veden sprakar, stackars skogar!
Pelle dagen lång

[ 14 ]

Mellan kök och vedbod knogar
Och bär fång på fång.

Ingen snäsa hörs och fnurra,
Matmor sjelf är glad med skäl,
Allt har lyckats. Som en snurra
Allt har godt så hjertans väl.
Öfver laget färsköls-muggen
Fylls åt hvem som vill,
Och åt barnen, redan huggen,
Yxas julgran till.

Men deroppe finns en kammar,
Det är flickornas på vind.
Hela natten ljuset flammar,
Man kan se det här från grind.
Än arbeta de med ifver,
Än de skratta godt.
Utan julklapp ingen blifver,
Derför är det brådt.

Tiden lider, Jul är nära:
Hvem utaf de glada barn
Skall hos Pappa nu begära
Papper, lack och segelgarn.
Dock, den som är mera tapper,
Går förtröstansfull,
Fastän gubben är om papper
Rädd som bara gull.

[ 15 ]

 
Men uti en riktig knipa
Vandrar informatorn stum,
Klädd i nattrock och med pipa,
Högst bekymrad på sitt rum.
Julklapps-vers han nödgats lofva —
Det tar merg och hull!
Och den arme får ej sofva
För de Musers skull.

Julqväll nalkas, brasan larmar,
Muntert glam i salen rår.
Grenljus sträcka sina armar,
Julbocken i ordning står.
Allt är fejadt, ljusen tändas.
Bordet fullsatt är.
Barnen jubla, ögat bländas:
Nu är Julen här!

Snö har fallit, hästar springa,
Fjärden ligger blank och hvit.
Slägten samlas, bjellror klinga,
Gamla Prosten sjelf skall hit.
Friska magar, glada möten!
Skämt och raljeri!
Sjelf jag rimma skall för gröten —
Sångmö! stå mig bi!