Så har nu denna dag

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Hwad är thet åt at jag mitt sinne qwäljer
Alt efter Guds Behag
av Samuel Columbus
Sång nr 10 i Odæ Sveticæ. Columbus ursprungliga text från 1674 i Odæ Sveticæ hade följande fem jambiska strofer, enligt ett exemplar tryckt 1786. På Wikipedia finns en artikel om Så har nu denna dag., vilket är en senare omarbetning av texten. Den första kända bearbetningen gjordes 1694 av Jesper Swedberg.


X. Afton-Sång

1.
Alt efter Guds behag
Så hafwer thenna dag
Sin ändtlig ända nått,
Och natten sömnens wän
Har åter nu igen
I ljusets rum upstått.

2.
Tu höga Himlamagt,
Som nedre jordens tragt
Med tina himlablosz
Förandrar underlig
Sjelf oföränderlig,
Wik aldrig tu från osz.

3.
Wår ögon gå igen,
En himmelsk Änglawän
Förordna tu åstad,
Som håller trogen wård,
Och stänger fastan gård
Omkring wår hwilostad.

4.
Min kläder klädes af,
Min synd, o Gud begraf,
I Christi sidosår:
Så skall min skröplighet
Bli wänd i härlighet,
När jag af jord upstår.

5.
Hur hjertelig skal jag sen,
Från alla synder ren,
Uti en härlig skrud
Lofsjunga tig som ock,
Tå jag i synden låg
War mig en nådig Gud.