Söndagsskolen (Snösippan)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Söndagsskolen
av Esaias Tegnér
Tryckt i Snösippan. Poetisk Vinterkalender för 1841, utgiven av Nils Lilja. Lund 1840

Söndagsskolen.


En skola känner jag som trifs,
hvad än må bli de andras öden,
der vexelundervisning drifs,
men — mellan lifvet blott och döden.

En himlens monitör är der,
hvars röst bland barnen ypperst gäller,
från Sion sångarskolan är
och ifrån Sinai hans tabeller.

Hur skönt att stafva deruppå
och göra läraren till viljes
och lägga hop hvad vi förmå,
tills det blir jullof och man skiljes.

Man går ej ur den skolen ut
i verlden, men i andra verlden,
ty lärarns varning tar ej slut
på denna sidan himmelsfärden.

Hans lära är för höst och vår,
den stundom varnar, stundom lockar
och fridens säd i hjertat sår
och blommor mellan grafvar plockar.

Det ges ej högre lära spord
inunder eller ofvan solen.
Lyss derför till hans fadersord,
du söndagsbarn i söndagsskolen.

Tegnér.