Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/371

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Lummelund.

Ungefär 1 mil norrut från Vestkinde å en bördig slätt nära Lummelunds träsk ligger en lika benämnd kyrka, hvilken är annex till Martebo och utgöres af ett aflångfyrkantigt skepp, ett i fyrkantigt torn i vester samt ett fyrkantigt och ganska ansenligt kor i öster. Kyrkan är uppförd af huggen och tuktad kalksten.

Skeppet, som invändigt håller i söder och norr 19.8 samt i vester och öster 28.6 och i murtjocklek 4.0, har vid korets ombyggnad fått en förlängning åt öster, hvilken utgör 9.5. Ett brädtak i låg bågform betäcker skeppet, hvars socklar äro små låga och skråkantiga. Å södra sidomuren nära vestra ändan finnes en ingång, som utvändigt har två murhörn och derinnanför poster på hög tröskel och invändigt är snedsmygig samt allt igenom rundbågig. Grundstenarne likna skeppets socklar. Kransar saknas. Öster om ingången ses ett fönster samt ett sådant å norra sidomuren närmare vestra ändan. Begge dessa fönster, hvilka i sednare tid blifvit utvidgade och fått raka betäckningar, äro nära lika breda som höga och ha i yttre murkanterna karmar samt lång- och tvärposter och bågar af trä. Förlängningen har fått å hvarje sida ett rundbågigt fönster, och deri äro äfven karmar samt poster och bågar, hvilka likna de nyssberörda. Triumfbågen är mycket bred hög och spetsig med hålkälade samt rundstafviga dynstenar.

Tornet, som innehåller tre afdelningar öfver hvarandra, har likdanade och likhöga socklar som skeppet.

2