«Jag är en nordisk flicka«

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ 205 ]

“Jag är en nordisk flicka.“

Visa med spinnrocks-ackompagnement.

(Mel.: «Å jänta å ja’»)

Se, sländan hon går :,:
Och ögat det flammar, hjertat det slår,
Och sländan hon går :,:
Och jag är en nordisk flicka!
Och aldrig kan dagen blifva mig lång,
När arbetet går vid sprittande sång.
Till fjellen jag flyr, om hyddan blir trång,
Ty jag är en nordisk flicka.

Får sorgen mig fatt :,:
Så spelar jag väl den skälmen ett spratt,
Får sorgen mig fatt :,:
Så är jag en nordisk flicka.
Jag sjunger min sång och beder min bön,
Och redelig flit får alltid sin lön,

[ 206 ]

Och dagen blir glad, och qvällen blir skön,
Ty jag är en nordisk flicka.

Och sedan så har :,:
Jag också en vän så duktig och rar;
Hans hjerta jag har :,:
Och jag är en nordisk flicka.
Ja, när det blir vår, han hemtar sin brud,
Och bröllopet står vid flöjternas ljud,
Och sjelf väfver jag hans brudgummeskrud,
Ty jag är en nordisk flicka.

1862.