Åsbo församling

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Åsbo församling var en församling i Linköpings stift.

Böcker[redigera]

A I Husförhörslängder


A II a Församlingsböcker. Bunden serie


A II b Församlingsbok på lösblad


A II c Avställda ledkort till församlingsliggaren


A II d Fastighetsförteckningar


A III Böcker över obefintliga


A IV a Församlingsliggare


A IV b Obefintligregister


A IV c Emigrantregister


A IV d Personakter för avlidna och dödförklarade


A V Församlingsregister


A VI a Avgångsregister


A VI b Avgångslängder


B I Inflyttningslängder


B II Utflyttningslängder


C Födelse- och dopböcker


D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)


E I Lysnings- och vigselböcker


E II Äktenskapsbok


F Död- och begravningsböcker


G I Avlösningslängder


G III Redogörelser för folkmängden


G IV Vaccinationslängder


G V Övriga längder


H I Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna


H II Bilagor till flyttningslängderna


H III Bilagor till födelse- och dopböckerna


H IV Bilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna


H V Bilagor till lysnings- och vigselböckerna


H VI Bilagor till död- och begravningsböckerna


H VII Blagor till kriminalregistren


J I Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda


K I Sockenstämmans protokoll och handligar


K II a Kyrkostämmans protokoll


K III a Kyrkorådets protokoll

K IV Skolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet


K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar


L I a Räkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper


L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängder


L I d Räkenskaper för kyrkan. Verifikationer


L II Räkenskaper för skolan


L III Räkenskaper för fattigvården


L IV a Kollektböcker


L V b Övriga räkenskaper


M Handlingar angående prästval


N I Visitationsprotokoll


N III Inventarie- och arkivförteckningar


O I a Handlingar angående kyrkan


O I b Handlingar angående kyrkogården


O II Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord


O III Handlingar angående prästerskapets löneförmåner


O IV Övriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen


O V Handlingar rörande fonder


P II Historiska anteckningar (series pastorum m.m.)


P IV Övriga handlingar


R I Kartor


R II Ritningar


R III Kartor och ritningar från Kartia