Översvämningar kring Arequipa

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Ordinarie Stockholmiske Post-Tijdender
Af den 29. Maji, 1699.
På Wikipedia finns en artikel om Arequipa.


Venedig den 6 Maji

Uthaf ett Bref ifrån Peru i West Indien som en Jesuite skrifwit, haar man förnummit, at der fallit så starckt Regn at heela Staden Arepipa och 40 Mijhl Land der omkring, stått under Wattn, så at 6000 Menniskior äre om Lijfwet komne, oc räknas den af Rägnet förorsakade Skadan til 14. Milioner Scudi.